Kategorie
o upadłości i układzie

Zgromadzenia wierzycieli ciąg dalszy

Jak wygląda przebieg postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli?

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Drogi czytelniku, we wcześniejszym wpisie powiedzieliśmy czym jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz kto i kiedy może przystąpić do takiej procedury. Ponadto przedstawiliśmy wytyczne, którym odpowiadać powinien wniosek i napomknęliśmy o tym, jak powinny wyglądać wstępne propozycje układowe. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z poprzednim wpisem, zapraszamy do lektury układ konsumencki zamiast upadłości.

Wymogi formalne wniosku o zawarcie układu

W ostatnim wpisie wypunktowaliśmy wszystkie wymogi dla wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Dla przypomnienia wytycznych odsyłamy do ustawy.

Jak wygląda procedura układu konsumenckiego?

Wszystko zaczyna się od wydania postanowienia o otwarciu układu przez sąd rozpoznający wniosek. W tym samym postanowieniu sąd powołuje nadzorcę sądowego, który jak sama nazwa wskazuje, będzie sprawować nadzór nad prawidłowym biegiem postępowania. Po ustaleniach z dłużnikiem, nadzorca wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, które musi odbyć się w ciągu 3 miesięcy od otwarcia postępowania. Na zgromadzeniu wierzyciele głosują nad przyjęciem układu. Propozycje układowe, o których wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, mogą dotyczyć:

  • odroczenia terminu płatności zobowiązań;
  • wydłużenia okresu spłaty;
  • zmniejszenia wysokości należności;
  • odstąpienia od naliczenia odsetek;
  • rozłożenia zobowiązania na raty

Należy pamiętać, iż układ może być zawarty maksymalnie na 5 lat!

W trakcie zgromadzenia odbywa się głosowanie nad układem, nadzorca zobowiązany jest spisać z niego protokół, który następnie w ciągu 21 dni od zgromadzenia zobowiązany jest przedłożyć go sądowi w celu zatwierdzenia. W przypadku gdy nie dochodzi do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, nadzorca przedkłada sądowi wniosek o umorzenie postępowania.

Zatwierdzenie układu przez sąd i etap wykonawczy

Jeżeli sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu, procedura przejdzie do etapu wykonawczego. W tym momencie cała odpowiedzialność za układ spoczywa na barkach dłużnika. To on zobowiązany jest realizować przyrzeczone propozycje układowe. Sumy pieniężne wskazane wynikające z zawartego układu dłużnik przekazuje nadzorcy, który następnie wypłaca je wierzycielom.

Dopiero prawidłowe wykonanie układu gwarantuje dłużnikowi zupełne oddłużenie. W przeciwieństwie do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadzorca sądowy nie pełni funkcji przypisanych syndykowi. W trakcie wykonywania układu przez dłużnika, nadzorca zobowiązany jest przedkładać sądowi jedynie roczne sprawozdania z wykonywania układu.

„Na kłopoty – zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli”

Przybliżenie procedury zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli ma na celu przedstawienie innego wyjścia z kłopotów finansowych niż upadłość konsumencka. Za każdym razem podkreślamy, iż upadłość jest ostatnią deską ratunku dla osób zadłużonych. Nie powinno się z niej korzystać, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. Zawarcie układu pozwala na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym uniknięciu likwidacji majątku i konieczności ogłaszania upadłości.

Nie wszystko jest jasne?

Czy po przeczytaniu obu artykułów przedstawiających procedurę zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli pojawiły się w Twojej głowie pytania lub wątpliwości? Jesteśmy po to aby je rozwiać. Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów w biurze w Gdyni 788 739 178 lub w Sopocie 883 882 335 bądź wyślij nam wiadomość pod adres biuro@nowa-upadlosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *