Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Wspólny wniosek małżonków o upadłość

Czy małżonkowie mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości wspólnie?

Upadłość konsumencka – wspólny wniosek małżonków o upadłość

Osoby, które dzwonią do nas po poradę bardzo często są zadłużone wraz ze współmałżonkiem. Pytacie nas o to, czy jest możliwy wspólny wniosek małżonków o upadłość? Dominująca w większości małżeństw wspólność ustawowa małżeńska wiąże się z tym, że odpowiedzialność za zobowiązania małżonkowie ponoszą wspólnie. Zobowiązania takie jak pożyczki i kredyty zaciągnięte wspólnie lub za zgodą żony/męża, ciążą na małżonkach do końca spłaty. Często problem niewypłacalności dotyczy tylko jednego małżonka.

Niewypłacalność jednego z małżonków staje się problemem dla współmałżonka

Najczęstszymi przykładami są: ciężkie i nagłe choroby, uzależnienia, zatajenie kłopotów finansowych. W przypadku wspólnych zobowiązań – za które małżonkowie odpowiadają solidarnie, upadłość konsumencka jednego z nich nie chroni tego drugiego. Co więcej, w sytuacji posiadania wspólnego majątku, upadłość konsumencka jednego małżonka stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji tego drugiego. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cały wspólny majątek staje się masą upadłości i podlega sprzedaży przez syndyka.  Często niewypłacalność jednego małżonka rozciąga się na drugiego małżonka i jedynym rozwiązaniem może okazać się upadłość obojga małżonków.

Upadłość konsumencka Sopot
Wspólny wniosek małżonków o upadłość?

Wspólny wniosek małżonków o upadłość nie wchodzi w grę.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skonstruowany w taki sposób, że nie jest możliwe zawarcie w nim danych obojga małżonków. Konieczne jest przygotowanie dla każdego małżonka oddzielnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do każdego wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty dotyczące zobowiązań, powodów niewypłacalności oraz aktualnej sytuacji finansowej. Ważne jest wyszczególnienie, które zobowiązania zostały zaciągnięte wspólnie. Podobnie w przypadku pożyczek i kredytów, na które małżonek wyraził zgodę lub poręczył za spłatę.

Razem z wnioskami o ogłoszenie upadłości konsumenckiej każdego z małżonków należy złożyć w sądzie upadłościowym wniosek o połączenie spraw małżonków do wspólnego rozpoznania. Taki wniosek należy krótko uzasadnić i wskazać dlaczego zależy nam na rozpoznaniu w jednym postępowaniu obydwu wniosków.

Jedno postanowienie w upadłości konsumenckiej małżonków

W przypadku, gdy sąd upadłościowy przychyli się do wniosku o połączenie postępowań małżonków do wspólnego rozpoznania, przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, wyda postanowienie o połączeniu spraw. W efekcie sąd w jednym postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ogłosi upadłość obojga małżonków i wyznaczy jednego syndyka do dalszego prowadzenia ich sprawy.

Jeden syndyk to niższe koszty postępowania

Brak wniosku o połączenie postępowań każdego z małżonków do wspólnego rozpoznania spowoduje, że postępowania będą toczyć się oddzielnie. Z naszego doświadczenia wiemy, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości w takich przypadkach zapada w różnych terminach. Nierzadko różnica wynosi nawet kilka miesięcy. Każdy małżonek dostaje syndyka do swojej sprawy. W rezultacie każdy z małżonków zostaje obciążony w całości kosztami syndyka w swoim postępowaniu. Każdy syndyk działa trochę inaczej, co przełoży się głównie na nierówne tempo prowadzenia postępowania upadłościowego każdego z małżonków. Może się okazać, że wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli w przypadku jednego małżonka będzie dzielić kilka, a nawet kilkanaście miesięcy względem postępowania tego drugiego. Prowadzenie połączonych spraw obojga małżonków pozwala uniknąć chaosu,  nieporozumień i dodatkowych kosztów.  Przede wszystkim daje poczucie stabilizacji i równorzędnej pozycji małżonków w postępowaniu.

Osobne oddłużenie małżonków

Pomimo wspólnych zobowiązań, każdy z małżonków posiada własną tzw. moralność płatniczą. Niewypłacalność obojga małżonków jest skutkiem pewnych zdarzeń, o charakterze losowym lub wynikających bezpośrednio z działań małżonków. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą dotyczyć jednego lub obojga małżonków i mogą mieć różne podłoża. Jeden z małżonków może ponosić winę za doprowadzenie małżonków do niewypłacalności, drugi ponosi wówczas tylko konsekwencje działań tego pierwszego. Pomimo wspólnego przejścia przez większość etapów upadłości konsumenckiej, każdy z małżonków zostanie oddłużony (w całości lub w części) na indywidualnych zasadach. Każdy z małżonków będzie miał obowiązek zrealizowania własnego planu spłaty. Zwłaszcza, że od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa.

Podsumowując jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Odwiedź nasze biuro w Sopocie lub Gdyni. Skorzystaj z konsultacji prawnej, aby uniknąć częstych i kosztownych błędów. Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek drogi do oddłużenia!

Zapraszamy do lektury innych postów z naszego bloga, a osoby zainteresowane bezpłatną analizą sytuacji prawno-finansowej do bezpośredniego kontaktu tutaj poprzez formularz dostępny tutaj lub telefon!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *