Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiana planu spłaty

Kto i na jakiej podstawie może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty? Czy można plan spłaty wydłużyć bądź skrócić?

Wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli

W dzisiejszym wpisie, który będziesz czytać nie dłużej niż 4 minuty, chyba, że czytasz bardzo szybko to 2, przedstawiamy informacje o zmianie planu spłaty wierzycieli. Między innymi powiemy o tym kto, na jakiej podstawie i kiedy może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli? Czy plan spłaty można uchylić w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej w trakcie jego wykonywania? Ponadto odpowiemy na pytanie zadane przez jednego z naszych klientów! A mianowicie, czy można go spłacić wcześniej, jeśli kondycja finansowa upadłego się poprawiła? Oczywiście wszystko odnosi się do osób fizycznych i byłych przedsiębiorców biorących udział w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka Gdynia, Upadłość konsumencka Sopot

Dlaczego w ogóle dyskutujemy na temat zmiany planu spłaty wierzycieli? Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Pierwszy obejmuje sporządzenie wniosku, złożenie go w sądzie oraz oczekiwanie na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Drugi etap rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia, kiedy sąd otwiera postępowanie upadłościowe. Kolejny polega na przystąpieniu wierzycieli do postępowania, ustaleniu wierzytelności i masy upadłości. Jeżeli spieniężenie masy upadłości pozwala na zaspokojenie wierzytelności upadłego, postępowanie dobiega końca. Natomiast, jeżeli pieniądze uzyskane z upłynnienia masy upadłości nie wystarczają na zaspokojenie wierzytelności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, który prowadzi do wyższego stopnia ich zaspokojenia.

Co to jest plan spłaty? Sprawdź tutaj!

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Zanim upadłemu przyjdzie zmierzyć się z planem spłaty, często mija rok od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy ustaleniu planu sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności, które wpływają na jego długość, wysokość rat i stopień zaspokojenia. Zazwyczaj plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zdarza się jednak, że sąd wskaże, iż upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź pogłębiał ten stan poprzez rażące niedbalstwo lub umyślnie. Wówczas plan spłaty może zostać ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy. W obu przypadkach mówimy o długim odstępie czasu. Żyjemy w czasach, w których życie zawodowe każdego może zmieniać się bardzo dynamicznie. Nie inaczej jest w przypadku upadłych. Są to przecież osoby, które podjęły walkę z dotychczasowym problemem zadłużenia i dążą do poprawy swojej sytuacji. Oczywiście zdarza się, że jest to niemożliwe. Zarówno w przypadku poprawy jaki i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej upadłego możemy starać się o zmianę planu spłaty.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o zmianę a kiedy o uchylenie planu spłaty wierzycieli?

Do złożenia wniosku o zmianę planu spłaty uprawniony jest oczywiście upadły, który nie jest się w stanie wywiązywać z obowiązków ustalonych w planie (art. 49119 więcej tutaj). Wnioskować można np. o wydłużenie okresu spłaty o maksymalnie 18 miesięcy jak i o zmniejszenie wysokości rat. W związku z powyższym, jeżeli wykonanie ustalonego przez sąd planu spłaty stało się dla upadłego niemożliwe, ma on pełne prawo, aby wnioskować o jego zmianę. Co więcej, z praktyki wiemy, że nie jest to tylko martwy przepis i faktycznie sądy upadłościowe zmieniają ustalone wcześniej plany. To nie wszystko, ponieważ w przypadku gdy brak możliwości wykonania planu spłaty ma charakter trwały i wynika on z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na jego wniosek może
uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane dotychczas zobowiązania. Postanowienie o uchyleniu planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego i wierzycieli.

Czy wierzyciel może wnioskować o zmianę planu?

Tak! W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, wierzyciel również ma prawo do złożenia wniosku o zmianę dotychczasowego planu spłaty. Jest to wniosek działający na niekorzyść upadłego. Natomiast podstawą dla złożenia takiego wniosku nie może być podwyższenie wynagrodzenia za pracę lub dochodów osiąganych przez dłużnika z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. Zazwyczaj podstawą dla zmiany planu spłaty na wniosek wierzyciela spowodowane są objęciem spadku lub uzyskaniem darowizny przez upadłego.

Czy upadły może szybciej spłacić wierzytelności?

W przypadku wzrostu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów osiąganych przez upadłego z osobiście wykonywanej działalności, można spłacić plan spłaty szybciej i złożyć wniosek do sądu o umorzenie pozostałych zobowiązań. Wiele osób wykonujących plan spłaty boi się podniesienia wysokości wynagrodzenia. Bo syndyk się dowie, bo wierzyciel się dowie i sąd zmieni plan spłaty. Nie jest to prawdą. Co gorsza, takie informacje upadli uzyskują od prawników zajmujących się postępowaniami. Jest zupełnie odwrotnie! Jeżeli nastąpił wzrost zarobków to należy się z tego cieszyć. Spłata planu i umorzenie zobowiązań powinny być nagrodą dla upadłego za podejmowanie starań o poprawę swojej sytuacji. Odesłanie do przedstawionej sytuacji jawi się w komentarzu doradcy restrukturyzacyjnego Piotra Zimmermana do aktualnie obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka Gdańsk

Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli lub jego uchylenie lub masz możliwość wcześniejszego uregulowania wierzytelności i chcesz to zrobić ale nie wiesz jak, skontaktuj się z nami! Postaramy się dobrać odpowiednie środki to problemu, z którym się borykasz.

Tymczasem życzę pomyślności w wykonywaniu planu spłaty i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowaniu w życiu codziennym!

Michał Matias
michal.matias@nowa-upadlosc.pl
883 882 335

3 odpowiedzi na “Zmiana planu spłaty”

[…] W tym miejscu w głowach wielu osób pojawiło się z pewnością pytanie. Czy sąd lub syndyk mogą zmienić plan spłaty w przypadku polepszenia się sytuacji upadłego? Bez obaw… w przypadku wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów nie można zwiększyć wysokości rat bądź wydłużyć postępowania. Więcej na ten temat napisaliśmy w poście o zmianie plany spłaty. […]

[…] Plan spłaty ma zapewnić wierzycielom i upadłemu trwałą i pewną spłatę wierzytelności. Jednakże na skutek wyjątkowych okoliczności zarówno wierzyciel i upadły mogą wnioskować o zmianę planu spłaty wierzycieli. Upadły może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty, kiedy nie może się wywiązać ze swoich obowiązków. Po wysłuchaniu wierzycieli sąd może postanowić o jego zmianie i np. wydłużyć plan o kolejne 18 miesięcy. W razie znacznej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, zarówno sam upadły jak i wierzyciel mogą wnieść o zmianę planu. Jednakże podstawą wniosku o zmianę nie może być podwyższenie się wysokości zarobków osiąganych przez upadłego. Podstawą dla zmiany może być np. jednorazowe przysporzenie majątkowe jak darowizna czy wygrana na loterii. Więcej na ten temat w naszym wpisie, do którego odsyłam tutaj. […]

[…] W tym miejscu w głowach wielu osób pojawiło się z pewnością pytanie. Czy sąd lub syndyk mogą zmienić plan spłaty w przypadku polepszenia się sytuacji upadłego? Bez obaw… w przypadku wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów nie można zwiększyć wysokości rat bądź wydłużyć postępowania. Więcej na ten temat napisaliśmy w poście o zmianie plany spłaty. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *