Kategorie
o upadłości i układzie

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Kiedy dochodzi do umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej?

Kiedy dochodzi do umorzenia zobowiązań?

W jednym z naszych poprzednich wpisów poruszyliśmy kwestię umorzenia zobowiązań dłużnika (upadłego) w toku postępowania upadłościowego. Idąc za wspomnianym wpisem sąd może umorzyć zobowiązania upadłego albo w części, albo w całości. Częściowe umorzenie zobowiązań upadłego nastąpi w sytuacji, gdy sąd ustali plan spłaty wierzycieli, z kolei całkowite umorzenie zobowiązań upadłego będzie miało miejsce wtedy, gdy nastąpi trwała niezdolność upadłego do spłaty jego zobowiązań w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli.

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy niezdolność do spłaty długów w ramach ustalonego przez sąd planu spłaty nie ma charakteru trwałego. Jeżeli więc istnieje możliwość, że z biegiem czasu taka niezdolność może ustać, pozostaje pytanie: co w takiej sytuacji zrobi sąd?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Warunkowe umorzenie zobowiązań od kiedy?

Wraz z nowelizacją z 24 marca 2020 r. pojawiła się możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Czym charakteryzuje się tego rodzaju umorzenie długów? Na czym polega umorzenie i od czego zależy? Czy długi upadłego zostaną umorzone nie tylko warunkowo, ale także całkowicie? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziecie w niniejszym artykule. 

Charakterystyka umorzenia

Najogólniej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie zobowiązań polega wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu długów upadłego z pewnym zastrzeżeniem. W określonym terminie nie mogą ziścić się pewne prawem określone warunki. Ziszczenie się tych warunków spowoduje bowiem unieważnienie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego. W rezultacie będzie to oznaczało konieczność ustalenia planu spłaty wierzycieli. A w konsekwencji upadły ostatecznie będzie zobowiązany spłacić swoje długi.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Warunki

Brak ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego. Jest jednym z najistotniejszych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby finalnie doszło do warunkowego umorzenia zobowiązań. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez 5 lat nie może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Kluczowe przy tym jest to, że z takim wnioskiem nie może wystąpić zarówno upadły, jak i którykolwiek z uczestniczących w postępowaniu wierzycieli.

Wyjątkowo się zdarza, że w trakcie postępowania dochodzi do całkowitego umorzenia zobowiązań upadłego. Aby do tego doszło, upadły musi być niezdolny do wykonywania pracy zarobkowej.  W przeciwnym razie powstaje przesłanka dla konieczności ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego.

Niejednokrotnie okazuje się również, że po tym, jak sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, upadły posiada majątek. W sytuacji, gdy w trakcie postępowania upadłościowego okaże się, że upadły posiada zdolność spłaty chociażby części zobowiązań, sąd przystąpi do ustalenia planu oraz wskaże wierzycieli, na rzecz których dłużnik będzie zobowiązany dokonywać spłat. W dalszej kolejności dochodzi do podziału funduszów masy między uczestniczących w planie spłaty wierzycieli upadłego. Natomiast finalnie dojdzie do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych przy realizacji planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka Gdynia

Czy możesz liczyć na umorzenie?

Nie wiesz, czy w Twojej sytuacji może dojść do całkowitego umorzenia długów? Interesuje Cię szybka, ale dokładna analiza Twojej sytuacji prawno-ekonomicznej? A może po prostu zależy Ci na uzyskaniu informacji czy masz szansę na ogłoszenie upadłości? Jeżeli tak – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *