Kategorie
o upadłości i układzie

Umorzenie zobowiązań

W jaki sposób dochodzi do umorzenia?

Jednym ze skutków, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest umorzenie zobowiązań upadłego. Właściwie oznacza to, że jego dług wygasa. Możliwe jest częściowe bądź całkowite umorzenie zobowiązań. W pierwszym wypadku sąd albo ustala plan spłaty i umarza wyłącznie część zobowiązań dłużnika, które nie zostały spłacone w trakcie wykonywania planu spłaty. Natomiast w drugim umarza wszystkie zobowiązania i takiego planu upadły wcale nie wykonuje. Jak już wcześniej wspominaliśmy upadłość konsumencka powinna być ostatnią deską ratunku dla osoby zadłużonej. Procedura upadłości konsumenckiej jest szansą na nowy start i poprawę jakości życia.

drugi etap postępowania – postępowanie właściwe

Po wydaniu przez sąd prowadzący sprawę postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się jego kolejny etap. Jest to tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. W postanowieniu sąd powołuje do postępowania syndyka, który dokonuje określonych czynności zmierzających do zaspokojenia wierzycieli upadłego. Przede wszystkim stara się upłynnić majątek upadłego i rozdzielić sumy uzyskane ze sprzedaży między wierzycieli. O innych czynnościach podejmowanych przez syndyka w trakcie postępowania możecie Państwo przeczytaj tutaj.

Plan spłaty wierzycieli

Jeżeli sumy uzyskane ze sprzedaży majątku upadłego nie wystarczają na pokrycie wierzytelności, syndyk przechodzi do sporządzenia planu spłaty. Po uwzględnieniu możliwości upadłego syndyk wskazuje warunki na jakich upadły będzie miał obowiązek spłacać dług wobec swoich wierzycieli. Co do zasady plan wyznaczany jest na okres do 36 miesięcy. Wyjątkowo może trwać od 36 do 84 miesięcy, jeżeli dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy.

Plan spłaty nie jest jednak regułą! W niektórych przypadkach sąd jest uprawniony do całkowitego umorzenia zobowiązań. Dzieje się tak gdy sytuacja dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania spłat na rzecz swoich wierzycieli. Z kolei z trwałą niezdolnością upadłego do spłaty zobowiązań spotykamy się wówczas, gdy upadły nie ma perspektyw na poprawienie swojej osobistej sytuacji życiowej. Wyjątek ten dotyczy np. osób, które nie mogą podjąć pracy ze względu na trwałe uszkodzenie ciała lub zmaga się z nieuleczalną chorobą.

Wymaga podkreślenia fakt, że nie chodzi w tym przypadku o problemy przejściowe, które mogą ulec poprawie w nieodległej przyszłości. Brak zdolności upadłego do wykonywania pracy musi mieć charakter trwały. W przeciwnym wypadku sąd będzie miał prawo do zawieszenia wykonywania planu spłaty nawet na okres 5 lat. Natomiast będzie mógł orzeczony plan spłaty odwiesić, kiedy sytuacja osobista upadłego ulegnie poprawie i pozwoli na ponowne podjęcie pracy.

Upadłość konsumencka i plan spłaty.

Trwała niezdolność do osiągania dochodów, które pozwalają na spłatę zadłużenia jest częstym powodem osiągnięcia stanu niewypłacalności. Jeżeli Twoja sytuacja osobista nie pozwala na spłatę wymagalnych zobowiązań, upadłość konsumencka może być ostatnią deską ratunku. W każdej chwili możesz uzyskać bezpłatną poradę w postaci analizy prawno – finansowej i dowiedzieć się czy Twoja sytuacja pozwala na przystąpienie do upadłości. Jeśli tylko potrzebujesz takiej porady, skontaktuj się z naszą kancelarią poprzez formularz.

Jeżeli wolisz porozmawiać przez telefon, zadzwoń do jednego z naszych biur!

Sopot 883 882 335

Gdynia 788 739 178.

W odpowiedzi na “Umorzenie zobowiązań”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *