Kategorie
o upadłości i układzie

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli jest jednym z etapów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dla jednych jest oczywistością, a inni zainteresowani nie mają pojęcia o jego istnieniu. Od niektórych klientów kancelarii dowiadujemy się, że nikt ich wcześniej nie poinformował o istnieniu planu spłaty. Dzisiejszy wpis będzie klasycznym Q&A (pytanie-odpowiedź), gdzie postaram się odpowiedzieć na te, które zadawane są najczęściej.

  • Czym jest plan spłaty wierzycieli?
  • Kiedy i wobec kogo sąd ustala plan spłaty wierzycieli?
  • Jak długo może trwać plan spłaty i w jakiej wysokości się go spłaca?
  • Czy można zmienić ustalony już plan spłaty?
  • Jaki jest wpływ przypisania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na plan spłaty?

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Gro osób uważa, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy całe postępowanie. Od tej pory zaczyna się nowe życie finansowe po upadłości. Nie wiem skąd pochodzi to przekonanie. Natomiast uczulam przy każdej rozmowie z klientem, że postanowienie o upadłości to początek dobry początek postępowania. Czym jest zatem plan spłaty? To przedostatni etap postępowania upadłościowego w procedurze upadłości osoby fizycznej zwanej potocznie upadłością konsumencką. a. W zasadzie od jego realizacji wynika powodzenie postępowania i skutek w postaci umorzenia zobowiązań. Plan spłaty łączy w sobie procedurę ustalenia projektu planu podziału sum pieniężnych uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz sposobu zaspokojenia wierzycieli. Ten etap procedury upadłościowej określa w jakim czasie i w jakiej wysokości upadły będzie zobowiązany spłacać swoje zadłużenie. Plan spłaty ustala sąd upadłościowy, na podstawie projektu planu sporządzonego przez syndyka. Co ważne, ustalenie planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego, syndyka oraz wierzycieli.

POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄ
Gdynia 788 739 178 Sopot 883 882 335

Kiedy sąd ustala plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty jest przedostatnim etapem postępowania. Po upływie terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego wchodzącego do masy upadłości syndyk przygotowuje projekt planu spłaty. Na tej podstawie oraz, jak wskazałem wcześniej, po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd przystępuje do ustalenia planu spłaty. Jeżeli upadły przystąpił do postępowania bez majątku, który syndyk może zlikwidować w trakcie postępowania, plan spłaty ustalany jest w ciągu kilku miesięcy od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli natomiast upadły posiadał majątek, czas ten jest odpowiednio wydłużony o proces jego likwidacji.

Jak długo może trwać plan spłaty?

Okres, na który sąd ustala plan spłaty jest uzależniony od postawy upadłego i jego przeszłych zachowań. Co do zasady plan ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zazwyczaj faktycznie sąd wyznacza plan na 3 lata. Dlaczego sąd wybiera maksymalny okres? Ponieważ ustawa przewiduje tak zwany zrównoważony cel postępowania. W rezultacie postępowanie powinno umożliwić oddłużenie przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Czy sąd może ustalić plan na okres dłuższy niż 3 lata? Tak może. Dzieje się tak w chwili gdy upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź go pogłębiał dopuszczając się rażącego niedbalstwa bądź umyślnie. Czy plan spłaty może trwać krócej niż wskazane wyżej 36 miesięcy? Może! Jeżeli w wyniku wykonania planu spłaty dłużnik jest w stanie spłacić 70% zobowiązań objętych planem, plan spłaty nie może być ustalony na dłużej niż 1 rok. Jeżeli odsetek spłaconych wierzytelności wyniesie 50% to plan spłaty może trwać maksymalnie 2 lata. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w art. 491[15] ustawy.

Czy można zmienić plan spłaty?

Plan spłaty ma zapewnić wierzycielom i upadłemu trwałą i pewną spłatę wierzytelności. Jednakże na skutek wyjątkowych okoliczności zarówno wierzyciel i upadły mogą wnioskować o zmianę planu spłaty wierzycieli. Upadły może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty, kiedy nie może się wywiązać ze swoich obowiązków. Po wysłuchaniu wierzycieli sąd może postanowić o jego zmianie i np. wydłużyć plan o kolejne 18 miesięcy. W razie znacznej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, zarówno sam upadły jak i wierzyciel mogą wnieść o zmianę planu. Jednakże podstawą wniosku o zmianę nie może być podwyższenie się wysokości zarobków osiąganych przez upadłego. Podstawą dla zmiany może być np. jednorazowe przysporzenie majątkowe jak darowizna czy wygrana na loterii. Więcej na ten temat w naszym wpisie, do którego odsyłam tutaj.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Wpływ umyślnej winy i rażącego niedbalstwa na plan spłaty.

Przypisanie upadłemu przez sąd winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do osiągnięcia stanu niewypłacalności bądź jego pogłębiania ma bardzo doniosły wpływ na postępowanie. Przede wszystkim wydłuża okres planu spłaty na czas od 36 do 84 miesięcy. A ponadto sąd może uniemożliwić upadłemu umorzenie pozostałych zobowiązań, jeżeli te nie zostaną spłacone w trakcie planu spłaty. W rezultacie po zakończeniu planu spłaty wierzyciele nadal mogliby dochodzić zaspokojenia wierzytelności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Michał Matias
883 882 335