Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Kim jest syndyk i jakie są jego funkcje w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Kim jest syndyk? Być może część osób wie, lecz z pewnością nie każdy. W dużym uproszczeniu syndyk jest organem postępowania upadłościowego, powoływanym przez sąd z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego dłużnika. Pojęcie syndyka kojarzy się dość pesymistycznie. Wynika to z faktu, iż jego funkcje i zadania w postępowaniu, wiele osób myli z czynnościami dokonywanymi przez komornika. Być może zaszłości poprzednio obowiązującej ustawy, pozostawiły swoje piętno, gdyż nie trzeba było spełniać tak wielu wymogów. Podkreślenia wymaga fakt, iż syndykiem w postępowaniu upadłościowym wyznaczona może zostać wyłącznie osoba, która zdała państwowy egzamin oraz uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Czym zajmuje się syndyk w postępowaniu?

Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej jest jednym z kilku postępowań, w którym występuje syndyk. Jakie pełni funkcje procedurze upadłości osoby fizycznej? Jak już wcześniej wskazaliśmy, syndyk dołącza do postępowania z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zadaniem syndyka jest objęcie majątku upadłego, który od tej chwili funkcjonuje w nomenklaturze postępowania pod pojęciem masy upadłości. Kolejnym z zadań syndyka jest zarządzanie objętym majątkiem, zabezpieczenie tego majątku przed zniszczeniem lub utratą. Następnie syndyk przystępuje do likwidacji majątku oraz do wykonania planu podziału kwot pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży między wierzycieli upadłego. Na syndyku spoczywa również wiele innych zadań, np. takich jak:

  • sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych upadłego;
  • nadzór nad jego korespondencją;
  • reprezentacja upadłego w postępowaniach wszczętych na jego rzecz i reprezentowanie go w procesach prowadzonych przeciwko upadłemu.

Wynagrodzenie za pracę syndyka

Kto i ile płaci za pracę syndyka? Syndyk, jak każdy szanujący się pracownik, pobiera za swą pracę wynagrodzenie. Przede wszystkim należy podkreślić, iż na zarobek syndyka wpływ ma wiele czynników. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wyników pracy syndyka – stopnia zaspokojenia wierzycieli, czasu trwania oraz stopnia skomplikowania postępowania. Podstawą obliczenia wynagrodzenia syndyka jest średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Wysokość wynagrodzenia syndyka może stanowić maksymalnie równowartość dwóch takich średnich (wyjątkowo czterech). Co istotne, wynagrodzenie syndyka pokrywa się z masy upadłości. Jeżeli majątek upadłego nie pozwala na zabezpieczenie wynagrodzenia syndyka, tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa.

Granice działalności syndyka

Ze względu na fakt, że nie każdy musi znać ustawę należy postawić pytanie. Czy syndyk może działać bez ograniczenia? Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania upadłościowego, które osiągnęły już stan niewypłacalności, najczęściej obawiają się działalności syndyka w trakcie prowadzonego postępowania. Wówczas pojawiają się pytania „czy syndyk może sprzedać mój dom, mieszkanie, samochód, lodówkę, piekarnik, telefon, komputer”? To regularnie zadawane pytania, które otrzymujemy podczas telefonicznych dyżurów prawnych. Ustawodawca przewidział, iż wymienione wyżej oraz inne składniki majątku, zabezpieczające najpilniejsze potrzeby bytowe i życiowe mogą podlegać wyłączeniu z masy upadłości. Wyłączenie z masy upadłości to nic innego jak objęcie ochroną konkretnych składników majątkowych, których syndyk nie ma prawa zająć ani upłynnić w trakcie postępowania. Więcej na ten temat znajdziecie w jednym z kolejnych wpisów na naszym blogu.

Pierwsze spotkanie z syndykiem

Jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zastanawiasz się jak przygotować się na spotkanie z syndykiem? Zerknij do nowego artykułu, w którym wskazujemy jak do tego podejść – pierwsze spotkanie z syndykiem.

Masz zastrzeżenia do pracy syndyka w swojej sprawie?

Reasumując, być może nie wiesz czy syndyk prowadzący Twoje postępowania postępuje zgodnie z normami. W związku z tym, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat jego działalności w procesie upadłości, skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie klikając tutaj. W trakcie swojej pracy mieliśmy okazję współpracować z wieloma doradcami restrukturyzacyjnymi, pełniącymi funkcję syndyka w upadłości konsumenckiej. Wiemy w jaki sposób powinni prowadzić postępowania :). Dobrego dnia!

W odpowiedzi na “Syndyk w upadłości konsumenckiej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *