Kategorie
o upadłości i układzie

Sprawozdanie upadłego

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłaty? Jak taki wniosek powinien wyglądać?

Sprawozdanie z wykonania planu spłat wierzycieli

Nasz dzisiejszy wpis poświęcony jest czynności formalnej jaką zobowiązany jest dopełnić upadły w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Każdy upadły, wobec którego sąd ustalił plan spłaty, zobowiązany jest złożyć raz w roku sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli. Dzisiaj w skrócie przedstawimy przede wszystkim informacje na temat tego:

  • kto i kiedy zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłaty
  • jak wygląda sprawozdanie i co powinno zawierać
  • do jakiego organu je się składa

Nie będziemy dzisiaj opisywać tego czym jest plan spłaty wierzycieli, wszystko na ten temat powiedzieliśmy tutaj! Nie owijając w bawełnę zapraszamy do konkretów!

Kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty?

Obowiązek składania sprawozdania wynika z art. 491[18] ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe. W myśl wymienionego przepisu na upadłym ciąży obowiązek składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie upadły składa do końca kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem jeżeli sąd ustalił plan spłaty wierzycieli w 2021 roku, upadły zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z jego wykonania do 30 kwietnia 2022 roku. To ten sam termin, w którym jesteśmy obowiązani składać roczne zeznania podatkowe, czyli tzw. PIT-y. Chociaż sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli to sprawozdanie roczne, nie oznacza, że musi obejmować cały rok kalendarzowy. Zazwyczaj pierwsze sprawozdanie obejmuje krótszy termin. Dla przykładu jeśli sąd ustali plan spłaty od dnia 01 lipca 2021 r., to pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało 6 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO
ZADZWOŃ 883 882 335 LUB 788 739 178

Jak wygląda sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli i co powinno zawierać?

Sprawozdanie jest dokumentem, który nie ma przypisanego określonego rodzaju formularza urzędowego jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na powyższe, upadły może własnoręcznie sporządzić sprawozdanie zachowując formę pisma formalnego. W dokumencie upadły powinien oznaczyć właściwy sąd, sygnaturę sprawy, tytuł dokumentu, datę jego sporządzenia oraz podpis. Natomiast treść sprawozdania powinna obejmować osiągnięte przychody, spłacone kwoty zobowiązań i nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 491[18] ust. 3. Upadły może przytoczyć inne okoliczności w treści sprawozdania. Przede wszystkim może poinformować sąd o zmianie pracodawcy czy wysokości wynagrodzenia. Na koniec upadły powinien dołączyć do sprawozdania kopię rocznego zeznania podatkowego.

W tym miejscu w głowach wielu osób pojawiło się z pewnością pytanie. Czy sąd lub syndyk mogą zmienić plan spłaty w przypadku polepszenia się sytuacji upadłego? Bez obaw… w przypadku wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów nie można zwiększyć wysokości rat bądź wydłużyć postępowania. Więcej na ten temat napisaliśmy w poście o zmianie planu spłaty.

Gdzie złożyć sprawozdanie?

Jeśli sprawozdanie zostało sporządzone według wyżej wymienionych wskazówek, upadły może je wysłać do właściwego sądu. Sądem właściwym będzie sąd prowadzący postępowanie upadłościowe. Załóżmy, że sprawę prowadzi Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Lista sądów upadłościowych jest długa i specjalnie dla Państwa udostępniamy ją tutaj.

Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania spłaty jest formalnym dokumentem, który upadły zobowiązany jest złożyć w sądzie prowadzącym w stosunku do niego postępowanie upadłościowe. Jest czynnością, która odzwierciedla starania upadłego zmierzające do wykonania planu spłaty. W związku z tym, upadły powinien podejść do sprawozdania rzetelnie i skrupulatnie. Nie będziemy pisać o odpowiedzialności upadłego za złożenie fałszywego sprawozdania. Natomiast należy pamiętać, iż samo uchybienie terminu może być podstawą do uchylenia planu spłaty.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Czy możecie skorzystać z pomocy pełnomocnika, który przygotuje wzór bądź sporządzi sprawozdanie z wykonania planu spłaty? Oczywiście! Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu! Przypominamy o bezpłatnych poradach prawnych w marcu w każdy piątek!

Dobrego dnia!
biuro@nowa-upadlosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *