Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Pieniądze na najem mieszkania

Jeżeli posiadasz nieruchomość, która została lub zostanie sprzedana w postępowaniu upadłościowym, możesz złożyć wniosek o wydzielenie kwoty ze sprzedaży, która posłuży Ci na najem mieszkania nawet na okres 24 miesięcy!

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dzień dobry! Pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, wobec tego jest to idealny moment, aby zapoznać się z kolejnym ciekawym zagadnieniem postępowania upadłościowego. Powiemy dzisiaj o bardzo interesującym zagadnieniu dotykającym osób, które przystępując do upadłości konsumenckiej posiadają własną nieruchomość. Mianowicie o sprzedaży nieruchomości po ogłoszeniu upadłości oraz wydzieleniu pieniędzy na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej.

Zanim jednak przejdziemy do sprzedaży nieruchomości na etapie postępowania upadłościowego i sposobu w jaki wydzielane są pieniądze na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej, musimy ustalić kilka faktów. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego (wcześniej dłużnika) ulega przekształceniu w masę upadłości. Upadły ma obowiązek wydać syndykowi, który został wyznaczony przez sąd, cały swój majątek wraz z dokumentacją i ewentualną korespondencją prowadzoną w stosunku do niego. Spotykamy się z pytaniami czy syndyk sprzedaje nieruchomość w postępowaniu upadłościowym? Odpowiedź brzmi TAK! A przynajmniej będzie do tego dążył.

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Zrównoważony cel postępowania upadłościowego wskazuje, iż upadły powinien uzyskać oddłużenie w upadłości przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzytelności. Co do zasady najpierw winien zostać osiągnięty cel względem wierzycieli (przynajmniej częściowy), a dopiero później upadły może oczekiwać oddłużenia. Jednym z pierwszych kroków zmierzających do zaspokojenia wierzytelności będzie sprzedaż majątku upadłego. W przypadku kiedy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość, syndyk z pewnością będzie dążył do jej spieniężenia. Dlaczego? Ponieważ jest to składnik, który przyniesie największy wpływ gotówki do masy upadłości.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości i podlegająca sprzedaży w postępowaniu upadłościowym zazwyczaj jest jedyną nieruchomością mieszkalną upadłego. Ponadto bardzo często upadły zamieszkuje ją razem z najbliższą rodziną. Prawo nie pozwala na pozostawienie osoby, która stara się „wyprostować” swoją sytuację prawno-finansową, bez dachu nad głową. Dlatego ustawodawca przyznał upadłemu specjalne uprawnienie w art. 342 a. ustawy Prawo upadłościowe. Na mocy wskazanego przepisu upadłemu należy wydzielić kwotę na czynsz najmu lokalu mieszkalnego. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku, na wniosek upadłego, wydzielana jest kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego. Sędzia komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe w stosunku do upadłego wydziela odpowiednią kwotę na najem lokalu. Jaka jest zatem wysokość odpowiedniej kwoty? Powinna być wystarczająca na najem lokalu podobnej wielkości w okolicy dotychczasowego miejsca zamieszkania upadłego. Wysokość kwoty pozwala na najem lokalu przez upadłego na okres od 12 do 24 miesięcy.

Wniosek o wydzielenie kwoty na najem lokalu

Jak już zostało powiedziane z wnioskiem o wydzielenie pieniędzy na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej powinien wystąpić upadły. Może to zrobić zarówno przed jak i po sprzedaży nieruchomości. Z zastrzeżeniem, iż jeżeli nieruchomość nie została jeszcze sprzedana, sędzia komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na najem. Zaliczka wypłacana jest w przypadku gdy środki zgromadzone w masie upadłości na to pozwalają. Albowiem czynność taka nie może powodować znacznego uszczuplenia funduszów masy upadłości. Jak sformułować wniosek o wydzielenie kwoty? Należy poinformować sąd o czynnościach podjętych przez syndyka w celu sprzedaży lub o fakcie już dokonanym. Następnie upadły powinien dokonać oszacowania kwoty, jaka będzie mu niezbędna dla zabezpieczenia potrzeb najmu lokalu. Oczywiście wniosek należy stosownie uzasadnić i złożyć do właściwego sędziego komisarza, prowadzącego postępowanie. Powyższy schemat powinien motywować sędziego komisarza do podjęcia działań w celu wydzielenia odpowiedniej kwoty na najem lokalu dla upadłego i jego rodziny.

Pieniądze na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej

Nie wiesz w jaki sposób sporządzić wniosek o wydzielenie kwoty na najem mieszkania? Pamiętaj, że jest to Twoje uprawnienie. Każdy upadły, którego nieruchomość mieszkalna została sprzedana w trakcie postępowania, może wnioskować o wydzielenie kwoty na najem lokalu. Jak z każdym problemem związanym z postępowaniem upadłościowym, jesteśmy w stanie Tobie pomóc z takim wnioskiem. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przez e-mail lub telefonicznie lub przez formularz. Wszystkie dane dostępne są w zakładce kontakt na stronie głównej.

Dobrego dnia,
Michał Matias

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *