Kategorie
o upadłości i układzie

Osiągnięcie stanu niewypłacalności

W myśl ogólnej zasady prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Pojęcie niewypłacalności inaczej jest definiowane wobec osoby fizycznej, a inaczej wobec przedsiębiorcy. Jednak zawsze będzie się to łączyć z sytuacją, w której dłużnik utracił zdolność do terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Kiedy dochodzi do osiągnięcia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy, a kiedy w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne

Stan niewypłacalności wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powstaje w chwili, gdy stan zadłużenia z miesiąca na miesiąc ulega pogłębieniu. Niezależnie od podjętych kroków, zmierzających do spłaty długu. Ustawa wskazuje, że dłużnik staje się niewypłacalny, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące wobec chociażby jednego wierzyciela.

Przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnego  przedsiębiorcy można prowadzić, od chwili, gdy ten nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Okres ten musi wynosić  przynajmniej 3 miesiące wobec przynajmniej dwóch wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców ważne jest ustalenie dokładnej daty  powstania tego stanu. Ze względu na ewentualną odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w ustawowym terminie.

NIE WIESZ JAK ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO ODDŁUŻENIA?

zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Powstanie stanu niewypłacalności jest przesłanką umożliwiającą dłużnikowi przystąpienie do postępowania upadłościowego. Ustalenie czy stan niewypłacalności wystąpił nierzadko przysparza trudności osobom, które rozważają podjęcie decyzji o przystąpieniu do postępowania upadłościowego. Jeżeli masz problem z ustaleniem powstania stanu niewypłacalności lub chcesz porozmawiać o swojej sytuacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Przygotuj listę pytań i prześlij ją na nasz adres biuro@nowa-upadlosc.pl lub zadzwoń pod numer 788 739 178 lub 883 882 335!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *