Kategorie
o upadłości i układzie

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Powodem publikacji tego wpisu jest błędne przeświadczenie dużej grupy osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, że jedynym wynikiem procedury jest oddłużenie. Z niektórych tekstów dostępnych w internecie, faktycznie można wyciągnąć takie wnioski. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Skutków jest znacznie więcej i nie każdy będzie miał pozytywny wpływ na życie osobiste i zawodowe dłużnika oraz jego najbliższej rodziny.

Kancelaria od upadłości konsumenckiej

Należy podkreślić, iż nie każda kancelaria świadcząca usługi doradztwa prawnego w zakresie upadłości o tym wspomina, ponieważ obawiają się, że mogłoby to odstraszyć potencjalnych klientów. Naszym zadaniem jednak jest ujawnienie pełnej  prawdy na temat postępowania, a nie tylko tej, którą osoby zainteresowane chcą usłyszeć.

Przejście przez procedurę upadłości konsumenckiej można przyrównać do krętej górskiej trasy. Na samym początku mamy perspektywę długiej drogi, naznaczonej niedogodnościami, które przedstawiają ostre zakręty. Są też jednak długie i proste odcinki, które symbolizują zalety postępowania. Górską drogą docieramy na szczyt, który jest odzwierciedleniem oddłużenia.

Zrównoważony cel postępowania – nowa procedura zakłada sobie za cel zaspokojenie wierzytelności w maksymalnym stopniu, ale ma również pozwolić na umorzenie tej części zobowiązań, których dłużnik nie był w stanie spłacić w trakcie postępowania. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik zobowiązany jest wydać swój majątek syndykowi.

Kwitując to pisemny oświadczeniem, przekazuje syndykowi cały majątek wraz z dokumentacją (umowy, akty notarialne, dowody zakupu) oraz przynależną do niego korespondencją. Ponadto dłużnik zobowiązany jest przekazać syndykowi dokumentację obejmującą jego działalność życiową i księgi rachunkowe. Od tej chwili, aż do zakończenia postępowania syndyk będzie zarządzać majątkiem należącym do dłużnika.

Upadłość konsumencka trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto czym zawiła droga

Zarząd majątkiem po upadłości konsumenckiej

Zarząd majątkiem nie będzie jednak obejmował niektórych składników majątku. Szczególnie dotyczy to rzeczy osobistych, niezbędnych do wykonywania czynności życia codziennego oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Ponadto sprawowanie pieczy nad majątkiem nie może naruszać autonomii płatniczej upadłego.  Nie podlegają kontroli syndyka wydatki związane z codziennymi zakupami żywności czy środków czystości bądź higieny osobistej. Wszystko oczywiście podlega zdroworozsądkowemu rozgraniczeniu.

Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że nie warto jest przekraczać tę granicę. Jeżeli w skład majątku upadłego wchodzi nieruchomość zamieszkiwana przez dłużnika i jego członków rodziny, należy się spodziewać, że syndyk będzie dążył do jej spieniężenia w trakcie postępowania upadłościowego. Trzeba natomiast pamiętać, iż przepisy ustawy pozwalają na wydzielenie z sumy pieniężnej osiągniętej ze sprzedaży nieruchomości, kwotę niezbędną na wynajem mieszkania odpowiadającego wielkości zamieszkiwanej nieruchomości oraz  zlokalizowanego w pobliżu dotychczasowego miejsca zamieszkania na okres od 1 do 2 lat.

Skutki upadłości konsumenckiej

Jeżeli zobowiązania upadłego nie zostaną spłacone przez likwidację majątku, sąd wyznaczy plan spłaty, który pozwoli na zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli. Dotychczas plan spłaty rozkładany był na maksymalnie 36 miesięcy. Obecnie jest podobnie. Jeżeli jednak dłużnik dopuścił do osiągnięcia stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej sąd może rozciągnąć wykonanie planu spłaty na okres od 36 do 84 miesięcy.

Skutki negatywne upadłości konsumenckiej

 • ograniczenie zarządu majątkiem upadłego
 • zobowiązanie upadłego do wydania majątku i dokumentów z nim związanych
 • ograniczenie autonomii płatniczej upadłego
 • zajęcie przez syndyka części wynagrodzenia osiąganego przez upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty
 • wydłużony czas trwania planu spłaty do 84 miesięcy w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej

Skutki pozytywne upadłości konsumenckiej

 • zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych
 • wstrzymanie naliczania odsetek
 • możliwość zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • zaliczenie kosztów postępowania do masy długu
 • umorzenie części zobowiązań
 • umorzenie zobowiązań niespłaconych w trakcie trwania postępowania
 • spokój ducha i nowy start

Mimo wielu aspektów, które z początku mogą wydawać się niewygodne, skutek w postaci umorzenia części zobowiązań niespłaconych przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego zdecydowanie przechyla szalę na tzw. plus i pokazuje, że choćby nie wiadomo jak kręta byłaby droga do tego celu, to zdecydowanie warto ją przejść.

Dodatkowo należy pamiętać, iż bardzo często przejście przez postępowanie upadłościowe wywiera wpływ nie tylko na życie upadłego ale też jego najbliższych. Przejście przez procedurę upadłości konsumenckiej pozwala na rozpoczęcie życia finansowego od nowa i z tzw. czystą kartą. Czy warto więc podarować sobie życie bez długów? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. My możemy natomiast pomóc w tym, aby przygotować się do procedury i przejść przez nią możliwe bezboleśnie.

Poczytaj więcej o upadłości

Więcej informacji dot. zmian w postępowaniu upadłościowym jak np. możliwość przystąpienia do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli czy szczegółowy opis udziału byłego przedsiębiorcy w procedurze konsumenckiej zostały opisane w artykułach, które prezentujemy w kolejnych wpisach naszego  bloga. Jeżeli ten lub inny post zaciekawił Cię, zapraszamy do odwiedzenia naszego FANPAGE na facebooku i polubienia go, w celu śledzenia bieżących informacji ze świata upadłości!

Michał Matias
www.mat-kancelaria.pl
www.instagram.com/mat-kancelaria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *