Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Dokumenty do wniosku o upadłość konsumencką

Jakie dokumenty musimy zgromadzić, aby prawidłowo przygotować się do wszczęcia postępowania?

Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. o:

 • jakie dokumenty do wniosku o upadłość konsumencką są niezbędne dla nadania prawidłowego toku sprawie
 • jak rozróżnić dokumenty związane z zadłużeniem od dokumentów związanych z przyczynami niewypłacalności
 • jakie dokumenty wskazują na trudną sytuację życiową oraz najbliższych

Upadłość konsumencka – dokumenty związane z zadłużeniem

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to obszerny formularz, który dla wielu przypomina tor z przeszkodami. Czy wszystkie pola muszę wypełnić? Co oznaczają wierzytelności sporne? Jak ustalić termin zapłaty? I wreszcie, jakie załączniki należy dołączyć? Na to ostatnie pytanie postaram się odpowiedzieć możliwie wyczerpująco.

Dokumenty do wniosku o upadłość konsumencką to kluczowa kwestia w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bez wątpienia podstawową i najważniejszą kwestią przed wypełnieniem formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ustalenie wszystkich wierzycieli. Przede wszystkim chodzi tutaj o wierzycieli, którzy domagają się spłaty należności w całości (np. w związku z wypowiedzeniem umowy, trwającym postępowaniem sądowym lub komorniczym). Nie można pominąć także tych wierzycieli, względem których należność jest stale spłacana: np. raty zaciągniętego kredytu czy w związku z realizacją zawartego porozumienia o spłacie.

 • umowy i faktury będące źródłem zadłużenia
 • wypowiedzenia umów, monity, wezwania do zapłaty, ponaglenia, wezwania przedsądowe
 • pozwy, nakazy zapłaty i wyroki
 • dokumentacja komornicza
 • zawiadomienia o przelewie wierzytelności (sprzedaży długu przez wierzyciela)
upadłość konsumencka gdańsk
Upadłość konsumencka Gdańsk

Co w sytuacji, gdy nie posiadasz całości dokumentacji? Konieczne będzie zwrócenie się do wierzycieli o przesłanie kopii umowy, wyroku, nakazu zapłaty a także udzielenie informacji o aktualnej wysokości zadłużenia. Na podstawie dokumentacji z sądu rozpoznającego sprawę o zapłatę lub pism komorniczych, możliwe jest obliczenie aktualnego zadłużenia. Z pewnością doliczyć do tego musimy  odsetki i koszty. Warto również wystąpić o raport z BIK, który pozwoli ustalić znaczną część wierzycieli.

Stan niewypłacalności – dokumenty

Przyczyny niewypłacalności w upadłości konsumenckiej mogą być zróżnicowane i złożone. Pomimo tego, że obecnie sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie analizuje przyczyn niewypłacalności pod kątem winy dłużnika, to nie znaczy, że zupełnie ją pomija. Ocena przyczyny następuje na późniejszym etapie, dlatego warto tę kwestię możliwe szeroko wykazać w samym wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nadal najważniejsze pismo w całym postępowaniu. Jakie dokumenty mogą wykazać powody niewypłacalności?

 • dokumentacja medyczna, jeżeli upadłość konsumenta ma związek z wypadkiem lub urazem, przebytą chorobą bądź śmiercią bliskiej osoby, która była żywicielem rodziny
 •  zaświadczenia z poradni specjalistycznych w sytuacji, gdy niewypłacalność ma związek z uzależnieniem np. hazard, alkohol, narkotyki
 • wypowiedzenie umowy zatrudnienia
 • orzeczenie sądu, zaświadczenie z policji, akta sądowe, jeśli do niewypłacalności doszło w związku z rozwodem, stosowaniem przemocy
 • dokumentacja księgowa, związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli niewypłacalność jest efektem bankructwa firmy.

dokumenty do wniosku o upadłość konsumencką

Kolejną grupę dokumentów, bez których nie będziemy w stanie prawidłowo i w pełni uzasadnić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, stanowią dowody poświadczające sytuację zawodową, osobistą i materialną, zdrowotną, a także potwierdzenia codziennych bądź miesięcznych wydatków. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dokumenty zawierały wszystkie strony i były czytelne. Dokumenty niekompletne bądź nieczytelne mogą stanowić podstawę dla sądu do wydania zarządzenia w celu uzupełnienia dokumentów załączonych do wniosku. Przykładowe dokumenty:

 • umowa o pracę lub inna podstawa zatrudnienia
 • umowa najmu lokalu
 • rachunki za media, telefon, internet, telewizję
 • wyrok lub ugoda w sprawie alimentów
 • dokumentacja medyczna konsumenta lub jego bliskich
 • umowa rozdzielności majątkowej
 • dokumenty potwierdzające własność składników majątku jak akty notarialne, wypis z ksiąg wieczystych, dowód rejestracyjny pojazdu, umowa zakupu, wydruki z KRS potwierdzający posiadane akcje lub udziały w spółkach itp.

Zapraszamy również do lektury Wikipedii: upadłość konsumencka

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZERKNIJ W INNE POSTY DOSTĘPNE NA NASZYM BLOGU!
Jesteś z Gdańska, Gdyni lub Sopotu? NIE JESTEŚ W STANIE REGULOWAĆ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH?

zadzwoń tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *