Kategorie
o upadłości i układzie

Błędy we wnioskach

Wszyscy popełniamy błędy. Uczmy się jednak na tych, którzy już je popełnili i wyciągajmy z tego wnioski!

Pięć najczęściej popełnianych wniosków o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka to postępowanie ostatniej szansy dla dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie uporać się ze swoimi długami. W zależności od powodu niewypłacalności postępowanie upadłościowe wobec konsumenta prowadzi do redukcji zobowiązań i trwałego umorzenia długów w całości lub części. Skutecznie przeprowadzone postępowanie prowadzi do wolności od długów, komorników i windykatorów.

Upadłość konsumencka po zmianach

Sprawdź jakie zmiany zaszły w upadłości konsumenckiej

Błędy we wnioskach się zdarzają.

Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi podjąć jeszcze jedną ważną dla niego decyzję. Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złoży samodzielnie, czy skorzysta z pomocy prawnika specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych.

Od prawidłowego wypełnienia wniosku zależy jak długo sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie rozpoznawana przez sąd, ale także pomyślność procesu oddłużenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest najważniejszym pismem w postępowaniu. Z tego artykułu dowiesz się, jakich błędów uniknąć w przypadku samodzielnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie tylko w sądzie w Gdańsku. Poniżej prezentujemy najczęściej popełniane błędy we wnioskach o ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne.

Upadłość konsumencka Gdańsk

1. Błędne określenie wierzycieli

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wskazać aktualnych wierzycieli (np. fundusz, który odkupił dług). Częstym błędem jest wskazanie poprzedniego lub pierwotnego wierzyciela. Takie postępowanie może spowodować, że aktualny wierzyciel nie dowie się o toczącym się postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przez co sąd może nawet umorzyć postępowanie. Drugi błąd to nieprawidłowe określenie wierzyciela we wniosku o ogłoszenie upadłości – np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Ten ostatni zastępuje Skarb Państwa i należy to we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazać. Sąd w Gdańsku bardzo często dokonuje zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w sytuacji gdy dłużnik nieprawidłowo „nazwał” wierzyciela.

2. Wysokość zadłużenia

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy bardzo precyzyjnie wskazać wysokość zadłużenie. Nie zawsze wystarczy wpisać kwotę. O czym przekonują się dłużnicy z Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz okolic Trójmiasta, którzy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają w Sądzie w Gdańsku. Oprócz głównej kwoty zadłużenia (kapitału), należy obliczyć odsetki na dzień, w którym zostanie złożony wniosek. Jeżeli sprawa zadłużenia jest na etapie sądowym lub komorniczym, należy także uwzględnić koszty postępowania i egzekucji komorniczej. Jeżeli długi spłacane są w ratach lub została zawarta ugoda – należy również dokładnie opisać, w jaki sposób dłużnik spłaca należność.

3. Załączniki do wniosku

Zadłużenie oraz przyczyny niewypłacalności powinny odzwierciedlać dokumenty – czyli załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O dokumentach załączanych do wniosku napisaliśmy w osobnym poście, który dostępny jest tutaj. Błędy we wnioskach często dotyczą załączników. Dlatego należy do nich podejść w sposób skrupulatny i staranny. Przynajmniej dwa razy sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu. Niestety jako gatunek ludzki nie jesteśmy nieomylni. Jaki jest najczęściej popełniany błąd? Brak kompletnych załączników. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z załącznikami, w których brakuje niektórych stron spowoduje zwrot wniosku. Zwłaszcza w sądzie w Gdańsku. Zanim zdecydujesz się na dołączenie umowy pożyczki lub innych dokumentów, upewnij się, że dokument jest kompletny i zawiera wszystkie strony. Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z tak błahego powodu skutkować będzie wydłużeniem procedury upadłości konsumenckiej nawet o kilka miesięcy.

4. Brak odpisu wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach – oryginał i odpis. Wymóg ten tyczy się również wszystkich załączników do wniosku. W przypadku, gdy sąd wzywa dłużnika do przedłożenia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków, zasada jest taka sama. Jeżeli uzupełniamy wybrakowany wniosek składamy zarówno oryginał jak i odpis dokumentu. Chyba, że sąd wskaże, że w dokumentach brakuje np. odpisu umowy pożyczki. Należy mieć na uwadze, iż każde pismo, w tym załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Upadłość konsumencka Gdynia

5. Koszty utrzymania oraz przychody

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się m.in. z części, w której należy wskazać wartość kosztów utrzymania dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu za okres sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Podobnie dłużnik powinien wskazać wartość przychodów ze wszystkich źródeł z okresu ostatnich sześciu miesięcy, także otrzymywanych świadczeń – np. 500+. Najczęściej popełniany błąd polega na wpisaniu wartości miesięcznej jak np:

  1. umowa o pracę – 2 500,00 zł,
  2. czynsz najmu w Gdyni – 1 000,00 zł,
  3. wyżywienie w Gdańsku– 700,00 zł,
  4. dojazdy do pracy w Sopocie – 200 zł,
  5. bilet miesięczny Trójmiasto – 120,00 zł.

We wniosku należy wskazać wartość kosztów za okres sześciu miesięcy. To również częsty powód zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zwłaszcza przez sąd w Gdańsku.

Podsumowanie

Powyżej wymieniliśmy pięć najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o upadłość przez osoby decydujące się na samodzielne złożenie wniosku. Nie tylko na terenie Trójmiasta. To zarazem najczęstsze braki formalne wytykane przez sąd w Gdańsku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który zostanie złożony z brakami lub błędnie będzie wymagał poprawy. Należy jednak pamiętać, że sąd nie poprawi braków za dłużnika. Nie będzie również wzywał do uzupełnienia braków do skutku.

Upadłość konsumencka Sopot

Nasi prawnicy, którzy od 2015 r. składają w imieniu klientów z Trójmiasta i okolic wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pomagają także w uzupełnieniu braków formalnych w przypadku samodzielnie składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, skontaktuj się z prawnikami z naszego biura w Gdyni i w Sopocie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *