Kategorie
o upadłości i układzie

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli jest jednym z etapów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dla jednych jest oczywistością, a inni zainteresowani nie mają pojęcia o jego istnieniu. Od niektórych klientów kancelarii dowiadujemy się, że nikt ich wcześniej nie poinformował o istnieniu planu spłaty. Dzisiejszy wpis będzie klasycznym Q&A (pytanie-odpowiedź), gdzie postaram się odpowiedzieć na te, które zadawane są najczęściej.

 • Czym jest plan spłaty wierzycieli?
 • Kiedy i wobec kogo sąd ustala plan spłaty wierzycieli?
 • Jak długo może trwać plan spłaty i w jakiej wysokości się go spłaca?
 • Czy można zmienić ustalony już plan spłaty?
 • Jaki jest wpływ przypisania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na plan spłaty?

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Gro osób uważa, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy całe postępowanie. Od tej pory zaczyna się nowe życie finansowe po upadłości. Nie wiem skąd pochodzi to przekonanie. Natomiast uczulam przy każdej rozmowie z klientem, że postanowienie o upadłości to początek dobry początek postępowania. Czym jest zatem plan spłaty? To przedostatni etap postępowania upadłościowego w procedurze upadłości osoby fizycznej zwanej potocznie upadłością konsumencką. a. W zasadzie od jego realizacji wynika powodzenie postępowania i skutek w postaci umorzenia zobowiązań. Plan spłaty łączy w sobie procedurę ustalenia projektu planu podziału sum pieniężnych uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz sposobu zaspokojenia wierzycieli. Ten etap procedury upadłościowej określa w jakim czasie i w jakiej wysokości upadły będzie zobowiązany spłacać swoje zadłużenie. Plan spłaty ustala sąd upadłościowy, na podstawie projektu planu sporządzonego przez syndyka. Co ważne, ustalenie planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego, syndyka oraz wierzycieli.

POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄ
Gdynia 788 739 178 Sopot 883 882 335

Kiedy sąd ustala plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty jest przedostatnim etapem postępowania. Po upływie terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego wchodzącego do masy upadłości syndyk przygotowuje projekt planu spłaty. Na tej podstawie oraz, jak wskazałem wcześniej, po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd przystępuje do ustalenia planu spłaty. Jeżeli upadły przystąpił do postępowania bez majątku, który syndyk może zlikwidować w trakcie postępowania, plan spłaty ustalany jest w ciągu kilku miesięcy od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli natomiast upadły posiadał majątek, czas ten jest odpowiednio wydłużony o proces jego likwidacji.

Jak długo może trwać plan spłaty?

Okres, na który sąd ustala plan spłaty jest uzależniony od postawy upadłego i jego przeszłych zachowań. Co do zasady plan ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zazwyczaj faktycznie sąd wyznacza plan na 3 lata. Dlaczego sąd wybiera maksymalny okres? Ponieważ ustawa przewiduje tak zwany zrównoważony cel postępowania. W rezultacie postępowanie powinno umożliwić oddłużenie przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Czy sąd może ustalić plan na okres dłuższy niż 3 lata? Tak może. Dzieje się tak w chwili gdy upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź go pogłębiał dopuszczając się rażącego niedbalstwa bądź umyślnie. Czy plan spłaty może trwać krócej niż wskazane wyżej 36 miesięcy? Może! Jeżeli w wyniku wykonania planu spłaty dłużnik jest w stanie spłacić 70% zobowiązań objętych planem, plan spłaty nie może być ustalony na dłużej niż 1 rok. Jeżeli odsetek spłaconych wierzytelności wyniesie 50% to plan spłaty może trwać maksymalnie 2 lata. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w art. 491[15] ustawy.

Czy można zmienić plan spłaty?

Plan spłaty ma zapewnić wierzycielom i upadłemu trwałą i pewną spłatę wierzytelności. Jednakże na skutek wyjątkowych okoliczności zarówno wierzyciel i upadły mogą wnioskować o zmianę planu spłaty wierzycieli. Upadły może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty, kiedy nie może się wywiązać ze swoich obowiązków. Po wysłuchaniu wierzycieli sąd może postanowić o jego zmianie i np. wydłużyć plan o kolejne 18 miesięcy. W razie znacznej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, zarówno sam upadły jak i wierzyciel mogą wnieść o zmianę planu. Jednakże podstawą wniosku o zmianę nie może być podwyższenie się wysokości zarobków osiąganych przez upadłego. Podstawą dla zmiany może być np. jednorazowe przysporzenie majątkowe jak darowizna czy wygrana na loterii. Więcej na ten temat w naszym wpisie, do którego odsyłam tutaj.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Wpływ umyślnej winy i rażącego niedbalstwa na plan spłaty.

Przypisanie upadłemu przez sąd winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do osiągnięcia stanu niewypłacalności bądź jego pogłębiania ma bardzo doniosły wpływ na postępowanie. Przede wszystkim wydłuża okres planu spłaty na czas od 36 do 84 miesięcy. A ponadto sąd może uniemożliwić upadłemu umorzenie pozostałych zobowiązań, jeżeli te nie zostaną spłacone w trakcie planu spłaty. W rezultacie po zakończeniu planu spłaty wierzyciele nadal mogliby dochodzić zaspokojenia wierzytelności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Michał Matias
883 882 335

Kategorie
o upadłości i układzie

Sprawozdanie upadłego

Sprawozdanie z wykonania planu spłat wierzycieli

Nasz dzisiejszy wpis poświęcony jest czynności formalnej jaką zobowiązany jest dopełnić upadły w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Każdy upadły, wobec którego sąd ustalił plan spłaty, zobowiązany jest złożyć raz w roku sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli. Dzisiaj w skrócie przedstawimy przede wszystkim informacje na temat tego:

 • kto i kiedy zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłaty
 • jak wygląda sprawozdanie i co powinno zawierać
 • do jakiego organu je się składa

Nie będziemy dzisiaj opisywać tego czym jest plan spłaty wierzycieli, wszystko na ten temat powiedzieliśmy tutaj! Nie owijając w bawełnę zapraszamy do konkretów!

Kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty?

Obowiązek składania sprawozdania wynika z art. 491[18] ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe. W myśl wymienionego przepisu na upadłym ciąży obowiązek składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie upadły składa do końca kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem jeżeli sąd ustalił plan spłaty wierzycieli w 2021 roku, upadły zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z jego wykonania do 30 kwietnia 2022 roku. To ten sam termin, w którym jesteśmy obowiązani składać roczne zeznania podatkowe, czyli tzw. PIT-y. Chociaż sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli to sprawozdanie roczne, nie oznacza, że musi obejmować cały rok kalendarzowy. Zazwyczaj pierwsze sprawozdanie obejmuje krótszy termin. Dla przykładu jeśli sąd ustali plan spłaty od dnia 01 lipca 2021 r., to pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało 6 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO
ZADZWOŃ 883 882 335 LUB 788 739 178

Jak wygląda sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli i co powinno zawierać?

Sprawozdanie jest dokumentem, który nie ma przypisanego określonego rodzaju formularza urzędowego jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na powyższe, upadły może własnoręcznie sporządzić sprawozdanie zachowując formę pisma formalnego. W dokumencie upadły powinien oznaczyć właściwy sąd, sygnaturę sprawy, tytuł dokumentu, datę jego sporządzenia oraz podpis. Natomiast treść sprawozdania powinna obejmować osiągnięte przychody, spłacone kwoty zobowiązań i nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 491[18] ust. 3. Upadły może przytoczyć inne okoliczności w treści sprawozdania. Przede wszystkim może poinformować sąd o zmianie pracodawcy czy wysokości wynagrodzenia. Na koniec upadły powinien dołączyć do sprawozdania kopię rocznego zeznania podatkowego.

W tym miejscu w głowach wielu osób pojawiło się z pewnością pytanie. Czy sąd lub syndyk mogą zmienić plan spłaty w przypadku polepszenia się sytuacji upadłego? Bez obaw… w przypadku wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów nie można zwiększyć wysokości rat bądź wydłużyć postępowania. Więcej na ten temat napisaliśmy w poście o zmianie planu spłaty.

Gdzie złożyć sprawozdanie?

Jeśli sprawozdanie zostało sporządzone według wyżej wymienionych wskazówek, upadły może je wysłać do właściwego sądu. Sądem właściwym będzie sąd prowadzący postępowanie upadłościowe. Załóżmy, że sprawę prowadzi Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Lista sądów upadłościowych jest długa i specjalnie dla Państwa udostępniamy ją tutaj.

Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania spłaty jest formalnym dokumentem, który upadły zobowiązany jest złożyć w sądzie prowadzącym w stosunku do niego postępowanie upadłościowe. Jest czynnością, która odzwierciedla starania upadłego zmierzające do wykonania planu spłaty. W związku z tym, upadły powinien podejść do sprawozdania rzetelnie i skrupulatnie. Nie będziemy pisać o odpowiedzialności upadłego za złożenie fałszywego sprawozdania. Natomiast należy pamiętać, iż samo uchybienie terminu może być podstawą do uchylenia planu spłaty.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Czy możecie skorzystać z pomocy pełnomocnika, który przygotuje wzór bądź sporządzi sprawozdanie z wykonania planu spłaty? Oczywiście! Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu! Przypominamy o bezpłatnych poradach prawnych w marcu w każdy piątek!

Dobrego dnia!
biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Pieniądze na najem mieszkania

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dzień dobry! Pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, wobec tego jest to idealny moment, aby zapoznać się z kolejnym ciekawym zagadnieniem postępowania upadłościowego. Powiemy dzisiaj o bardzo interesującym zagadnieniu dotykającym osób, które przystępując do upadłości konsumenckiej posiadają własną nieruchomość. Mianowicie o sprzedaży nieruchomości po ogłoszeniu upadłości oraz wydzieleniu pieniędzy na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej.

Zanim jednak przejdziemy do sprzedaży nieruchomości na etapie postępowania upadłościowego i sposobu w jaki wydzielane są pieniądze na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej, musimy ustalić kilka faktów. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego (wcześniej dłużnika) ulega przekształceniu w masę upadłości. Upadły ma obowiązek wydać syndykowi, który został wyznaczony przez sąd, cały swój majątek wraz z dokumentacją i ewentualną korespondencją prowadzoną w stosunku do niego. Spotykamy się z pytaniami czy syndyk sprzedaje nieruchomość w postępowaniu upadłościowym? Odpowiedź brzmi TAK! A przynajmniej będzie do tego dążył.

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Zrównoważony cel postępowania upadłościowego wskazuje, iż upadły powinien uzyskać oddłużenie w upadłości przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzytelności. Co do zasady najpierw winien zostać osiągnięty cel względem wierzycieli (przynajmniej częściowy), a dopiero później upadły może oczekiwać oddłużenia. Jednym z pierwszych kroków zmierzających do zaspokojenia wierzytelności będzie sprzedaż majątku upadłego. W przypadku kiedy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość, syndyk z pewnością będzie dążył do jej spieniężenia. Dlaczego? Ponieważ jest to składnik, który przyniesie największy wpływ gotówki do masy upadłości.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości i podlegająca sprzedaży w postępowaniu upadłościowym zazwyczaj jest jedyną nieruchomością mieszkalną upadłego. Ponadto bardzo często upadły zamieszkuje ją razem z najbliższą rodziną. Prawo nie pozwala na pozostawienie osoby, która stara się „wyprostować” swoją sytuację prawno-finansową, bez dachu nad głową. Dlatego ustawodawca przyznał upadłemu specjalne uprawnienie w art. 342 a. ustawy Prawo upadłościowe. Na mocy wskazanego przepisu upadłemu należy wydzielić kwotę na czynsz najmu lokalu mieszkalnego. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku, na wniosek upadłego, wydzielana jest kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego. Sędzia komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe w stosunku do upadłego wydziela odpowiednią kwotę na najem lokalu. Jaka jest zatem wysokość odpowiedniej kwoty? Powinna być wystarczająca na najem lokalu podobnej wielkości w okolicy dotychczasowego miejsca zamieszkania upadłego. Wysokość kwoty pozwala na najem lokalu przez upadłego na okres od 12 do 24 miesięcy.

Wniosek o wydzielenie kwoty na najem lokalu

Jak już zostało powiedziane z wnioskiem o wydzielenie pieniędzy na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej powinien wystąpić upadły. Może to zrobić zarówno przed jak i po sprzedaży nieruchomości. Z zastrzeżeniem, iż jeżeli nieruchomość nie została jeszcze sprzedana, sędzia komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na najem. Zaliczka wypłacana jest w przypadku gdy środki zgromadzone w masie upadłości na to pozwalają. Albowiem czynność taka nie może powodować znacznego uszczuplenia funduszów masy upadłości. Jak sformułować wniosek o wydzielenie kwoty? Należy poinformować sąd o czynnościach podjętych przez syndyka w celu sprzedaży lub o fakcie już dokonanym. Następnie upadły powinien dokonać oszacowania kwoty, jaka będzie mu niezbędna dla zabezpieczenia potrzeb najmu lokalu. Oczywiście wniosek należy stosownie uzasadnić i złożyć do właściwego sędziego komisarza, prowadzącego postępowanie. Powyższy schemat powinien motywować sędziego komisarza do podjęcia działań w celu wydzielenia odpowiedniej kwoty na najem lokalu dla upadłego i jego rodziny.

Pieniądze na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej

Nie wiesz w jaki sposób sporządzić wniosek o wydzielenie kwoty na najem mieszkania? Pamiętaj, że jest to Twoje uprawnienie. Każdy upadły, którego nieruchomość mieszkalna została sprzedana w trakcie postępowania, może wnioskować o wydzielenie kwoty na najem lokalu. Jak z każdym problemem związanym z postępowaniem upadłościowym, jesteśmy w stanie Tobie pomóc z takim wnioskiem. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przez e-mail lub telefonicznie lub przez formularz. Wszystkie dane dostępne są w zakładce kontakt na stronie głównej.

Dobrego dnia,
Michał Matias

Kategorie
o upadłości i układzie

Jakie długi można umorzyć?

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Na wstępie pragniemy podziękować za systematyczne odwiedzanie nas na blogu, lekturę oraz zapytania kierowane na skrzynkę mailową. Upadłość konsumencka Trójmiasto – wpisując właśnie tę frazę najczęściej trafiacie na nasz blog! Dzisiaj porozmawiamy o tym co można, a czego nie można ująć w spisie wierzytelności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Jakie zobowiązania można, a których nie da się umorzyć poprzez upadłość konsumencką? Przeczytanie wpisu zajmie jedynie kilka minut, a pozwoli zaoszczędzić kilka tygodni lub miesięcy. Dlaczego warto? Przede wszystkim dla własnej świadomości oraz oszczędności czasu oraz pieniędzy w przyszłości.

Osoby korzystające z naszych usług najczęściej borykają się ze spłatą kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W przypadku spółek i byłych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności, największym problemem są spłaty zobowiązań względem dostawców i kontrahentów, a także wobec urzędów skarbowych i ZUS. W postępowaniach o ogłoszenie upadłości osób fizycznych, które od niedawna obejmują również byłych przedsiębiorców nie wszystkie zobowiązania będą podlegały umorzeniu.

Umorzenie zobowiązań – oddłużenie

Umorzeniu w upadłości konsumenckiej podlegają zobowiązania niespłacone w trakcie postępowania upadłościowego. To takie zobowiązania, których upadły nie uregulował z sum pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży majątku oraz w wykonując ustalony przez sąd plan spłaty. Należy pamiętać, iż nie każdy rodzaj zobowiązań, ciążący na upadłym podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Istnieje bowiem katalog, który wskazuje rodzaje długów, które nie zostaną umorzone w upadłości.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Co podlega umorzeniu?

W postępowaniu upadłościowym, toczącym się z udziałem osób fizycznych oraz byłych przedsiębiorców, umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania finansowe z wyjątkiem wskazanych w kolejnym akapicie. Przede wszystkim są to:

 • zobowiązania bankowe (kredyty i pożyczki) i pozabankowe jak pożyczki krótkoterminowe
 • zobowiązania wynikające z prowadzenia spraw życia codziennego tj. rachunki, czynsz najmu lokalu, opłaty za media, raty za sprzęt rtv lub agd
 • zaległości względem urzędów skarbowych oraz ZUS
 • zadłużenia wynikające z niedotrzymania terminów, niewykonania umów wobec dostawców/kontrahentów

Jak wynika z powyższego ustawa nie wyklucza możliwości umorzenia zobowiązań ani prywatnych ani publicznoprawnych. Zrównoważony cel postępowania upadłościowego ma pozwolić upadłemu wyjść na prostą po zaspokojeniu wierzycieli. Jednakże wciąż pozostają kategorie zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Jakie?

Długi, których umorzyć nie można.

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje kilka rodzajów zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu w upadłości. Dlaczego ustawodawca wyłączył możliwość umorzenia niektórych rodzajów zobowiązań? Ponieważ ich umorzenie prowadziłoby do patologii bądź skazywałoby na pogorszenie się sytuacji osoby, które znalazły się w niekorzystnym położeniu. Jakie zobowiązania nie będą podlegały umorzeniu?

 • świadczenia alimentacyjne
 • renty, zadośćuczynienia i odszkodowania za spowodowanie śmierci, kalectwa lub choroby skutkujących ograniczeniem bądź niemożliwością wykonywania pracy zarobkowej
 • mandaty oraz kary grzywny zasądzone przez sąd karny lub uprawnione do tego organy
 • zobowiązania których upadły nie wskazał we wniosku o ogłoszenie upadłości

Nie wszyscy oczywiście zgadzają się z wyżej wymienionymi założeniami. Takie są jednak prawidła postępowania upadłościowego i musimy się ich trzymać. Wiemy zatem jakie zobowiązania podlegają umorzeniu w upadłości a jakie nie. Zainteresowanym tematem umorzenia i warunkowego umorzenia postępowań polecamy lekturę wcześniejszych postów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj – umorzenie | warunkowe umorzenie

Upadłość konsumencka Trójmiasto – kontakt

Zapraszamy na bezpłatną analizę sytuacji finansowej do biura w Gdyni 788 739 178 oraz w Sopocie 883 882 335. Ponadto w każdy piątek świadczymy bezpłatny dyżur porad prawnych w godzinach 11:00 – 13:00! Zapraszamy!

Michał Matias

Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiana planu spłaty

Wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli

W dzisiejszym wpisie, który będziesz czytać nie dłużej niż 4 minuty, chyba, że czytasz bardzo szybko to 2, przedstawiamy informacje o zmianie planu spłaty wierzycieli. Między innymi powiemy o tym kto, na jakiej podstawie i kiedy może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli? Czy plan spłaty można uchylić w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej w trakcie jego wykonywania? Ponadto odpowiemy na pytanie zadane przez jednego z naszych klientów! A mianowicie, czy można go spłacić wcześniej, jeśli kondycja finansowa upadłego się poprawiła? Oczywiście wszystko odnosi się do osób fizycznych i byłych przedsiębiorców biorących udział w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka Gdynia, Upadłość konsumencka Sopot

Dlaczego w ogóle dyskutujemy na temat zmiany planu spłaty wierzycieli? Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Pierwszy obejmuje sporządzenie wniosku, złożenie go w sądzie oraz oczekiwanie na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Drugi etap rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia, kiedy sąd otwiera postępowanie upadłościowe. Kolejny polega na przystąpieniu wierzycieli do postępowania, ustaleniu wierzytelności i masy upadłości. Jeżeli spieniężenie masy upadłości pozwala na zaspokojenie wierzytelności upadłego, postępowanie dobiega końca. Natomiast, jeżeli pieniądze uzyskane z upłynnienia masy upadłości nie wystarczają na zaspokojenie wierzytelności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, który prowadzi do wyższego stopnia ich zaspokojenia.

Co to jest plan spłaty? Sprawdź tutaj!

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Zanim upadłemu przyjdzie zmierzyć się z planem spłaty, często mija rok od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy ustaleniu planu sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności, które wpływają na jego długość, wysokość rat i stopień zaspokojenia. Zazwyczaj plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zdarza się jednak, że sąd wskaże, iż upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź pogłębiał ten stan poprzez rażące niedbalstwo lub umyślnie. Wówczas plan spłaty może zostać ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy. W obu przypadkach mówimy o długim odstępie czasu. Żyjemy w czasach, w których życie zawodowe każdego może zmieniać się bardzo dynamicznie. Nie inaczej jest w przypadku upadłych. Są to przecież osoby, które podjęły walkę z dotychczasowym problemem zadłużenia i dążą do poprawy swojej sytuacji. Oczywiście zdarza się, że jest to niemożliwe. Zarówno w przypadku poprawy jaki i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej upadłego możemy starać się o zmianę planu spłaty.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o zmianę a kiedy o uchylenie planu spłaty wierzycieli?

Do złożenia wniosku o zmianę planu spłaty uprawniony jest oczywiście upadły, który nie jest się w stanie wywiązywać z obowiązków ustalonych w planie (art. 49119 więcej tutaj). Wnioskować można np. o wydłużenie okresu spłaty o maksymalnie 18 miesięcy jak i o zmniejszenie wysokości rat. W związku z powyższym, jeżeli wykonanie ustalonego przez sąd planu spłaty stało się dla upadłego niemożliwe, ma on pełne prawo, aby wnioskować o jego zmianę. Co więcej, z praktyki wiemy, że nie jest to tylko martwy przepis i faktycznie sądy upadłościowe zmieniają ustalone wcześniej plany. To nie wszystko, ponieważ w przypadku gdy brak możliwości wykonania planu spłaty ma charakter trwały i wynika on z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na jego wniosek może
uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane dotychczas zobowiązania. Postanowienie o uchyleniu planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego i wierzycieli.

Czy wierzyciel może wnioskować o zmianę planu?

Tak! W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, wierzyciel również ma prawo do złożenia wniosku o zmianę dotychczasowego planu spłaty. Jest to wniosek działający na niekorzyść upadłego. Natomiast podstawą dla złożenia takiego wniosku nie może być podwyższenie wynagrodzenia za pracę lub dochodów osiąganych przez dłużnika z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. Zazwyczaj podstawą dla zmiany planu spłaty na wniosek wierzyciela spowodowane są objęciem spadku lub uzyskaniem darowizny przez upadłego.

Czy upadły może szybciej spłacić wierzytelności?

W przypadku wzrostu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów osiąganych przez upadłego z osobiście wykonywanej działalności, można spłacić plan spłaty szybciej i złożyć wniosek do sądu o umorzenie pozostałych zobowiązań. Wiele osób wykonujących plan spłaty boi się podniesienia wysokości wynagrodzenia. Bo syndyk się dowie, bo wierzyciel się dowie i sąd zmieni plan spłaty. Nie jest to prawdą. Co gorsza, takie informacje upadli uzyskują od prawników zajmujących się postępowaniami. Jest zupełnie odwrotnie! Jeżeli nastąpił wzrost zarobków to należy się z tego cieszyć. Spłata planu i umorzenie zobowiązań powinny być nagrodą dla upadłego za podejmowanie starań o poprawę swojej sytuacji. Odesłanie do przedstawionej sytuacji jawi się w komentarzu doradcy restrukturyzacyjnego Piotra Zimmermana do aktualnie obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka Gdańsk

Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli lub jego uchylenie lub masz możliwość wcześniejszego uregulowania wierzytelności i chcesz to zrobić ale nie wiesz jak, skontaktuj się z nami! Postaramy się dobrać odpowiednie środki to problemu, z którym się borykasz.

Tymczasem życzę pomyślności w wykonywaniu planu spłaty i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowaniu w życiu codziennym!

Michał Matias
michal.matias@nowa-upadlosc.pl
883 882 335

Kategorie
o upadłości i układzie

Porady prawne

Umów się na analizę sytuacji prawno – finansowej

Wraz z nowym rokiem zaplanowaliśmy kilka zupełnie nowych udogodnień dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego! W każdy piątek miesiąca będziemy świadczyć nieodpłatną pomoc prawną podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 11:00 – 14:00. Co piątek możesz liczyć na doradztwo prawne z zakresu:

Kalendarz bezpłatnych porad prawnych
Kalendarz bezpłatnych porad prawnych

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI

W trakcie rozmowy telefonicznej będziemy mogli przeprowadzić analizę prawno – finansową sytuacji Twojej lub Twojego przedsiębiorstwa. Im więcej przygotujesz pytań, tym więcej udzielimy Ci odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo upadłościowe nie należy do łatwych. Zapisz się na poradę telefoniczną z wyprzedzeniem! Jeżeli już dzisiaj wiesz, że potrzebujesz porady prawnej lub chcesz przeprowadzić analizę prawno – finansową swojej sytuacji to umów się na rozmowę! Będziesz mieć pewność, że w trakcie piątkowego dyżuru będziemy mieli dla Ciebie czas. My również będziemy mogli lepiej zaplanować dyżur i zoptymalizować swoją pracę. W celu umówienia rozmowy możesz skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na tutaj! Możesz również zadzwonić do biura sopockiego pod numer 883 882 335 lub gdyńskiego 788 739 178!

PORADY PRAWNE W NASZYCH BIURACH

Porady prawne odbywają się również w biurach naszej kancelarii. Dzwoniąc pod wybrany numer możesz umówić spotkanie w biurze! Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Biura kancelarii znajdują się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2. Wiele informacji dotyczących problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamieściliśmy już na naszym blogu. Dlatego zapraszamy do śledzenia nowych i starszych wpisów. Staramy się przekazać Wam tyle wiedzy ile tylko jesteśmy w stanie!Akcja nie jest jednorazowa! Pod koniec każdego miesiąca na stronie zaprezentujemy kalendarz dyżurów prawnych na kolejny miesiąc.

GRUPA DYSKUSYJNA NA FACEBOOKU?

Od niedawna rozmawiamy o problemach upadłości i restrukturyzacji na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jeżeli jakiś z tematów bloga nie dotyczy problemu, z którym się borykasz, zostaw nam wiadomość na grupie. Dzięki temu o rozwiązaniu problemu dowie się więcej osób!

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość byłego przedsiębiorcy

Były przedsiębiorca w upadłości konsumenckiej

Kondycja finansowa małych i mikro przedsiębiorców staje się coraz trudniejsza. Powodów, przez które przedsiębiorcy znaleźli się w tak ciężkiej sytuacji jest wiele. Przede wszystkim społeczeństwo i gospodarka zmaga się z pandemią. Na dodatek pod koniec 2021 roku drastycznie wzrosły ceny prądu i gazu. Z doświadczenia wiemy, że nawet spółki Skarbu Państwa decydują się na rozwiązanie umów z drobnymi przedsiębiorcami, argumentując swoją decyzję oddziaływaniem siły wyższej. W dodatku zmagamy się z galopującą inflacją, która zżera nasze oszczędności. Były przedsiębiorca w upadłości konsumenckiej – to nie przypadek. Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe daje zielone światło jednoosobowym przedsiębiorcom. Ci którzy osiągnęli stan niewypłacalności i zamknęli swoją JDG mogą liczyć na ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Nie trzeba czekać 10 lat

Zmiana przepisów prawa upadłościowego nie reguluje okresu karencji, po upływie którego dłużnik (były przedsiębiorca) nie mógłby złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Przepis wskazujący, iż od zamknięcia działalności do złożenia wniosku upadłościowego powinno upłynąć 10 lat, został usunięty z ustawy. W chwili obecnej przesłanką dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę jest osiągnięcie stanu niewypłacalności.

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ I MASZ PROBLEM Z REGULOWANIEM BIEŻĄCYCH PŁATNOŚCI? ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ KANCELARII W CELU UZYSKANIA BEZPŁATNEJ ANALIZY PRAWNEJ SWOJEJ SYTUACJI!

Nie wszystkich sytuacja zmusza do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Osobom, których sytuacja nie jest podbramkowa, sugerujemy rozważenie przystąpienia do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. O warunkach, jakie należy spełnić, aby przystąpić do takiego postępowania, napisaliśmy tutaj – układ na zgromadzeniu wierzycieli.

W jaki sposób pomagamy byłym przedsiębiorcom?

Przede wszystkim staramy się poznać źródła problemów finansowych oraz przyczyny powstania stanu niewypłacalności. W zależności sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika, staramy się dobrać odpowiednie rozwiązanie problemu. Dla jednych korzystne będzie przystąpienie do ugody, np. w sytuacji, gdy nieuregulowane zobowiązanie dotyczy jednego wierzyciela. Dla innych lepsze okaże się postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Osobom, które nie posiadają majątku, a ich zdolności do bieżącego regulowania długu są znikome, najprawdopodobniej zasugerujemy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W trakcie krótkiej rozmowy telefonicznej jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę prawno – finansową Twojej sytuacji. Możemy również umówić się w jednym z naszych biur w Sopocie bądź w Gdyni. Jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami!

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Pierwsze spotkanie z syndykiem

Spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości

Po złożeniu we właściwym sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, wnioskodawcy jak na szpilkach czekają na wydanie pomyślnego postanowienia. Zgodnie ze statystykami, oczekiwanie na upadłość konsumencką w Gdańsku trwa nieco dłużej niż w innych sądach. Wpływ na niewielką liczbę postanowień wydanych w 2021 r. ma niewątpliwie nowelizacja z marca 2020 r. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje ogólna kondycja polskich sądów. Opóźnienia wynikają również z wprowadzenia systemu elektronicznego w zakresie postępowań upadłościowych. Czas oczekiwania na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wykorzystać na przygotowanie się do właściwego postępowania upadłościowego. Z poniższego krótkiego artykułu dowiecie się jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej syndyka wyznacza sąd. Ma on za zadanie koordynować dalszy tok postępowania. Wobec tego pierwszą praktyczną czynnością, z jaką będzie miał styczność upadły w postępowaniu jest spotkanie z syndykiem.

Ogłoszenie upadłości – syndyk

Jak już wspomnieliśmy, syndyk zostaje wyznaczony przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. O wyznaczeniu dowiaduje się on niezwłocznie. Zazwyczaj odbywa się to telefonicznie, jeszcze tego samego dnia, w którym sąd wydał rzeczone postanowienie. Mniej więcej w tym samym czasie o wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości dowiaduje się upadły. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie osoby wnioskujące o ogłoszenie upadłości z niecierpliwością czekają aż nadejdzie ten moment. Z tą chwilą kończy się pierwszy etap postępowania zwany postępowaniem o ogłoszenie upadłości i rozpoczyna kolejny – postępowanie upadłościowe.

Pierwszy kontakt z syndykiem zostaje zazwyczaj zainicjowany przez rozmowę telefoniczną. Najczęściej to syndyk dzwoni do upadłego, natomiast zdarza się, że zniecierpliwiony upadły jako pierwszy podejmuje próbę kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej syndyk informuje upadłego o fakcie, iż został wyznaczony w postępowaniu oraz o czynnościach, które jest zobowiązany podjąć wobec upadłego. W zależności od sytuacji osobistej i majątkowej, syndyk decyduje czy pierwsze spotkanie odbędzie się w kancelarii, czy może w miejscu zamieszkania upadłego. Jeżeli upadły jest w nie najlepszej kondycji zdrowotnej lub posiada majątek osobisty (np. dom, mieszkanie czy samochód), syndyk zdecyduje się odwiedzić upadłego w miejscu jego zamieszkania. W każdym innym przypadku niemal na pewno syndyk zaprosi upadłego do swojej kancelarii.

Pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości

Na pierwszym spotkaniu syndyk informuje upadłego o dalszym przebiegu postępowania oraz poucza o odpowiedzialności karnej za zatajenie lub przedstawienie nieprawdziwych informacji oraz nieujawnienie majątku należącego do dłużnika. O takiej odpowiedzialności stanowi art. 522 oraz 523 Prawa upadłościowego. Rekomendujemy, aby swoją sytuację przedstawić zgodnie z prawdą, niczego nie zatajając. Kłamstwo ma krótkie nogi, a próby ochrony majątku lub dochodów mogą skończyć się umorzeniem postępowania. Następnie upadły składa do rąk syndyka oświadczeń oraz dokumentów dotyczących majątku i zobowiązań osobistych upadłego. Ponadto jest on zobowiązany poinformować syndyka o przyczynach powstania stanu niewypłacalności. Każdorazowo informujemy naszych klientów, aby nie postrzegali syndyków prowadzących postępowania upadłościowe jak komorników. Syndyk to nie komornik! Z doświadczenia i relacji klientów wiemy, że współpraca znacznie lepiej układa się z syndykami niż komornikami.

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości?

W zależności od konkretnego przypadku, należy przede wszystkim zgromadzić dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (umowa o pracę, odcinek z emerytury), umowę najmu oraz akt własności nieruchomości. Ponadto, jeżeli upadły zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu, dobrze jest mieć przy sobie oświadczenie o własności wyposażenia lokalu. Często wyposażenie należy do wynajmującego, wobec czego syndyk nie może włączyć go do masy upadłości. Aby uniknąć nieprzyjemności i nieporozumień, warto przygotować z wynajmującym takie oświadczenie.

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Kto pełni funkcję syndyka w upadłości konsumenckiej oraz jakie są jego funkcje? Jeżeli jeszcze nie zgłębiłeś tego zagadnienia, zapraszam do lektury krótkich artykułów – syndyk w upadłości konsumenckiej oraz co może, a czego nie może syndyk w postępowaniu upadłościowym. Mamy nadzieję, że artykuły poświęcone osobie syndyka okażą się pomocne!

Upadłość konsumencka Gdynia, Sopot, Gdańsk

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na omawiane wyżej zagadnienie – zapraszamy do kontaktu. Prześlij nam zapytanie na adres e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl. Oferujemy oczywiście bezpłatną analizę sytuacji prawno – finansowej. Możesz skorzystać z pomocy prawnika przez telefon 788 739 178 (Gdynia) 883 882 335 (Sopot) bądź przyjechać do naszego biura w Gdyni lub w Sopocie. Klikając na jedno z miast zostaniesz automatycznie przekierowany na mapę google, która podpowie Ci jak do nas dojechać! Do zobaczenia!

Kategorie
Uncategorized

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo! Wielkimi krokami zbliża się koniec 2021 roku. Przed nami jeszcze Święta i kilka ostatnich dni! Chcielibyśmy Państwu podziękować za obdarowanie nas zaufaniem. Ponadto dziękujemy za współpracę w toczących się i zakończonych postępowaniach.

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju, kilku chwil oddechu od trosk dnia powszedniego oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. My nadal będziemy dbać o Państwa interes i bezpieczeństwo! Do zobaczenia!

Wesołych Świąt!

Kategorie
o upadłości i układzie

Długi upadłego małżonka

Odpowiedzialność małżonka za długi małżonka upadłego

Dzień dobry, za tydzień Święta! Niektórzy siedzą w garach, kolejni biegają po centrach handlowych w poszukiwaniu prezentów, a jeszcze inni rozplątują lampki choinkowe. Każdy jest za coś odpowiedzialny. Co do ostatniego… to mało jest czynności w życiu prawdziwego mężczyzny, które potrafią tak bardzo wyprowadzić go z równowagi, jak rozplątywanie lampek, które starannie układał w styczniowe popołudnie rozbierając świąteczne drzewko. Wszystko to robimy niewątpliwie po to, aby spędzić trochę czasu w rodzinnym gronie, z uśmiechem na twarzy, w spokoju niezmąconym natłokiem obowiązków dnia powszedniego.

Pierwsza część dzisiejszego wpisu poświęcona jest kwestii odpowiedzialności małżonka za długi małżonka upadłego. Druga natomiast dotyczy ochrony majątku małżonka upadłego. Małżonek upadły – nie brzmi to najlepiej. Jednak możemy wywnioskować, że sąd wobec takiego małżonka wydał już postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niewątpliwie jest to sukces, ponieważ oznacza pozytywne przejście przez pierwszy etap postępowania upadłościowego przez osobę fizyczną.

Wróćmy jednak do odpowiedzialności. A właściwie do odpowiedzialności prawnej. Co do zasady nie ma jednej, skonkretyzowanej definicji odpowiedzialności prawnej w polskim systemie prawnym. Odpowiedzialność prawna różni się od siebie w zależności od konkretnego przypadku. W rezultacie możemy mówić o odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności cywilnej czy odpowiedzialności konstytucyjnej.

My skupimy się na odpowiedzialności w małżeństwie. A konkretnie przedstawiamy jak kształtuje się odpowiedzialność współmałżonków za ich zobowiązania?

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zawarcie małżeństwa i ustawowa wspólność majątkowa małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. W związku z tym faktem przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowią ich majątek wspólny. Jak sama nazwa wskazuje ustawowa wspólność małżeńska powstaje z mocy obowiązującego prawa i ma charakter współwłasności łącznej. Dlatego w czasie trwania tejże ustawowej wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Co więcej, żaden z nich nie może rozporządzać udziałem drugiego małżonka, który przypadałby mu w razie ustania wspólności.

Dla zobrazowania sytuacji, samochód nabyty w trakcie małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, będzie stanowił składnik masy majątku wspólnego. Każdy z małżonków uprawniony jest do równego korzystania z takiego składnika majątku. Natomiast w razie jego sprzedaży, żaden z małżonków nie jest uprawniony do przywłaszczenia sobie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży. I nie ważne kto z takiego samochodu korzysta częściej, kto zwykł go tankować czy myć 🙂

Ogłoszenie upadłości a małżeńska wspólność majątkowa

Dopóki wszystko między małżonkami się układa, dopóty nikt nie myśli o ponoszeniu odpowiedzialności. Problem powstaje w chwili, gdy przynajmniej jeden z małżonków zmaga się z nadmiernym zadłużeniem bądź popada w stan niewypłacalności. Ustawowa wspólność małżeńska jest źródłem powstania solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte wspólnie przez małżonków. Wobec tego każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny.

Zgodnie z art. 124 Prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Podkreślenia wymaga fakt, iż dotyczy to zarówno konsumentów, jak i byłych przedsiębiorców. W sytuacji, gdy nawet mimo tego, że jeden z małżonków nie jest stroną postępowania upadłościowego, drugi z nich będzie ponosił skutki wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do tego pierwszego. Dlaczego? Ponieważ majątek wspólny małżonków wejdzie do masy upadłości w takim stanie, w jakim pozostawał w dniu wydania postanowienia o upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot
Masz problem? Napisz do nas!

biuro@nowa-upadlosc.pl

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości do postępowania przystąpi syndyk, który obejmie zarząd nad majątkiem upadłego. Wobec tego ograniczenie korzystania i zarządzania majątkiem, który wszedł do masy upadłości rozciąga się również na małżonka, który upadłości nie ogłosił. Nie pozostaje zatem nic, jak tylko zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o upadłość i problem rozwiąże się sam.

Nic bardziej mylnego! Czynność taka miałaby na celu pokrzywdzenie wierzycieli upadłego. Co na ten temat mówi prawo upadłościowe? Ustawa wskazuje, iż taka czynność byłaby bezskuteczna w stosunku do masy upadłości. Wszystko wyjaśniliśmy we wpisie o „celowym uszczupleniu majątku„. Aby rozdzielność majątkowa chroniła drugiego małżonka, musiałaby zostać ustanowiona przynajmniej na 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jak chronić małżonka upadłego przed negatywnymi skutkami upadłości drugiego małżonka?

Małżonek upadłego ma prawo zgłosić do masy upadłości swoją wierzytelność, odpowiadającą wielkości połowy udziału majątku wspólnego małżonków. Ochronie podlegają również przedmioty służące małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, za wyjątkiem rzeczy nabytych do majątku wspólnego, w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Uprawnienie to pozwala do zachowania przynajmniej części składników majątku niezbędnych małżonkowi upadłego.

Przedmioty, które małżonek upadłego nabył później, wchodzą do masy upadłości. Wyjątkiem są oczywiście przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka upadłego lub takie, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego w wyniku czynności mającej wpływ na masę upadłości. Przede wszystkim dotyczy to podziału majątku wspólnego bądź zawarcia umowy rozdzielności majątkowej.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zapraszamy do lektury naszego bloga, na którym przedstawiamy szczegółowo najważniejsze kwestie dotyczące postępowań upadłościowych. Ponadto zapraszamy na bezpłatną prawno – finansową analizę sytuacji wszystkich, którzy są zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Kategorie
z naszego doświadczenia

Ogłoszenie upadłości po stracie pracy

Upadłość konsumencka Gdynia

Na początku 2019 r. otrzymaliśmy telefon od Pana Marka, któremu podczas pierwszej rozmowy telefonicznej łamał się głos. Podczas rozmowy nie wymieniliśmy zbyt wielu informacji, jak się później okazało, nasz późniejszy klient nie był w stanie opowiedzieć nam o swoim problemie przez telefon, ponieważ po prostu było mu wstyd.

Dowiedzieliśmy się tylko, że nie spłaca dwóch z pięciu zobowiązań już od blisko roku. Początkowo umówiliśmy się na kontakt mailowy. Pan Marek otrzymał od nas listę pytań dotyczących sytuacji finansowej, osobistej, zawodowej, miał również przedstawić historię zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opisać przyczynę utraty zdolności spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka Gdynia
Upadłość konsumencka Gdynia

Spotkaliśmy się dopiero po dwóch miesiącach. Pan Marek potrzebował czasu na zgromadzenie informacji i dokumentów przedstawiających historię zadłużenia. Okazało się, że był dyrektorem jednego ze sklepów polskiej marki obuwniczej. Aby osiągnąć swoją pozycję, przez 14 lat piął się po szczeblach kariery w pionie sprzedaży, poświęcając dużo czasu, energii i zdrowia aby uzyskać niezbędne kompetencje do zarządzania 30-osobowym zespołem pracowników.

Branża w upadłości

Branża obuwnicza zaczęła przeżywać kryzys już w 2015 roku. Przychody ze sprzedaży malały systematycznie z każdym rokiem. W 2017 roku doszło do redukcji wydatków, co spowodowało obniżenie wysokości pensji na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w całej firmie. Nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W związku z tym z początkiem 2018 roku władze spółki zdecydowały o likwidacji sklepu, ze względu na jego nierentowność. Pan Marek stracił pracę po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy.  

Zanim jednak doszło do utraty pracy Pan Marek nigdy nie miał problemu z terminowym regulowaniem zobowiązań. Od 2011 r. spłacał kredyt hipoteczny (390 tys.), a od 2017 r., kredyt gotówkowy (122 tys.), zaciągnięty na zakup samochodu. Pensja w wysokości 11.000 złotych z powodzeniem pozwalała na opłacenie kredytów w wys. 4.700 zł, zapłacenie miesięcznych opłat za prywatną szkołę córki w kwocie 1.200 zł i żłobek syna w kwocie 700 zł.

Bilans i długi

Razem z pensją partnerki oscylującej w granicach 3.500 – 4.000 zł pozwalało to na zapewnienie dostatniego życia całej rodzinie. Nic nie sugerowało nadchodzących problemów finansowych. Od kwietnia 2018 r. wynagrodzenie otrzymywała już tylko partnerka. Nie pozwalało to jednak na spłatę zobowiązań kredytowych. Oszczędności zgromadzone w banku topniały z każdym miesiącem. 

Upadłość konsumencka Trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dlatego nasz klient zdecydował się na dwie dodatkowe pożyczki, które miały wspomóc budżet rodzinny w czasie poszukiwania pracy. Poszukiwania pracy przedłużały się o kolejne miesiące. Na potrzeby życia codziennego Pan Marek zapożyczał się wśród znajomych i rodziny. Obie umowy kredytowe zostały wypowiedziane przez bank. Po kilku miesiącach sprawa trafiła do sądu, a w postępowaniu egzekucyjnym sąd zajął rachunek bankowy naszego klienta.

Starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dopiero po blisko roku Pan Marek zdecydował się rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak dzisiaj mówi, był to jeden z najtrudniejszych okresów w jego życiu. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości syndyk spieniężył majątek należący do klienta. Następnie przeznaczył kwotę 36.000 złotych na wynajem mieszkania w Słupsku przez kolejne 24 miesiące. 

Obecnie nasz klient już drugi rok wykonuje plan spłaty. Otrzymując wynagrodzenie w wysokości 4.500 złotych jest w stanie wykonywać plan spłaty określony przez sąd, gdzie miesięczna rata wynikająca na kwotę 1.200 złotych. 

Dzisiaj z perspektywy czasu uważa, że postąpił bardzo dobrze, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z decyzją o współpracy z naszą kancelarią. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić przyszłą sytuację naszych finansów. Natomiast lepiej zdecydować się na ogłoszenie później niż pogłębiać stan swojego zadłużenia licząc na to, że sytuacja sama ulegnie poprawie.

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdynia

Gdynia pomaga w upadłości konsumenckiej!

W dobie COVID-19 mieliśmy styczność z wieloma zachowaniami, poczynaniami władz, z którymi dotychczas się nie zetknęliśmy. Jest 10 grudnia 2021 r., kolejna fala zachorowań nawiedza Europę i Polskę również. Widmo nowego mutanta o nazwie omikron i kolejnego lockdown’u spędza sen z powiek zarówno przedsiębiorcom jak i ich pracownikom. Właściwie to wszystkim, bo bezpośrednio lub pośrednio każdy odczuwa negatywne skutki. Kolejne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarcze ściśle wiążą się z pogorszeniem sytuacji obywateli.

Władze Gdyni jak zwykle stawiają czoła wyzwaniu! Uruchomiony wiosną 2020 roku program #gdyńskifalochron nadal funkcjonuje i niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują. Jednym z filarów ochronnych gdyńskiego falochronu jest świadczenie pomocy gdyńskim przedsiębiorcom. Wsparcie dla przedsiębiorców bezsprzecznie jest również wsparciem dla pracowników. Szeroki program pomocy zapewnia gdyńskim przedsiębiorcom bezpłatny dostęp do usług doradczych i eksperckich. COVID-19 mimo wszystko zdążył zebrać swoje żniwo. Dlatego chcielibyśmy, aby nasze hasło upadłość konsumencka Gdynia kojarzyło się Państwu również z możliwością skorzystania z pomocy.

Upadłość konsumencka Gdynia – bezpłatne porady!

W związku z trudną sytuacją związaną z koronawirusem uruchomiliśmy bezpłatny dyżur telefonicznych porad prawnych. W celu skorzystania z bezpłatnej porady bądź bezpłatnej analizy prawno – finansowej sytuacji wystarczy umówić się na konsultacje. Aby skonsultować swój problem, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie głównej. W wysyłanej wiadomości opisz swój problem lub pozostaw numer kontaktowy oraz dzień i godzinę, w których moglibyśmy porozmawiać.

Osoby, które wolą spotkać się bezpośrednio mogą umówić się na spotkanie w nami na spotkanie w Gdyni. W celu umówienia się na wizytę w biurze należy zarezerwować wizytę telefonicznie, dzwoniąc pod numer 788 739 178. A tutaj wskazówki dojazdu – ul. Pułaskiego 6 lok. 306.

Upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku

Zawsze głośno powtarzamy, że upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku! Są również inne wyjścia, które opisujemy na naszym blogu. Jednym z nich jest możliwość zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Dowiedz się kto i kiedy może z niego skorzystać oraz jakie są zalety układu z wierzycielami.

Gdynia to możliwości

Gdynia jest miastem morza, morza możliwości. Dlatego tak chętnie wskazywana jest przez obywateli jako miejsce idealne do życia. Nic więc dziwnego, że Gdynia jako jedyne miasto w Polsce została wyróżniona przez LivCom Awards. Mało tego, w kategorii miast od 150 do 400 tysięcy mieszkańców w Europie Gdynia ustępuje tylko norweskiemu Bergen! Miejmy nadzieję i róbmy wszystko aby nie było gorzej. Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmu, gdzie wiceprezydent ds. gospodarki Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała przedstawiła wachlarz pomocowy gdyńskiego falochronu!

Zapraszamy wszystkich do lektury pozostałych postów znajdujących się na blogu, a osobom chętnym do dyskusji proponujemy możliwość przystąpienia do facebookowiej grupy upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice.
Do usłyszenia niebawem!

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdynia a brak majątku

Upadłość konsumencka Gdynia – możesz ogłosić upadłość mimo braku majątku

Upadłość konsumencka mimo braku majątku – zastanawiasz się czy jej ogłoszenie jest w takiej sytuacji możliwe? Przecież za każde postępowanie sądowe trzeba zapłacić. Podobnie jest w przypadku postępowań o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, tzw. upadłości konsumenckiej. W chwili gdy dłużnik osiągnie stan niewypłacalności, zyskuje zdolność do ogłoszenia upadłości.

Nie wszyscy jednak posiadają zdolność finansową lub majątkową, aby pokryć koszty postępowania. Przynajmniej połowa naszych klientów w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje bez pracy. Skoro za każde postępowanie sądowe musimy zapłacić, jak to możliwe, że postępowanie upadłościowe możemy ogłosić nie posiadając zdolności do pokrycia kosztów?

Tymczasowe pokrycie kosztów przez Skarb Państwa

Osobom niewypłacalnym i nie posiadającym majątku, który wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania z pomocą przychodzą przepisy Prawa Upadłościowego. W myśl art. 4917 Ustawy Prawo upadłościowe Skarb Państwa pokryje tymczasowo koszty postępowania jeżeli majątek dłużnika jest niewystarczający albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie.

W rezultacie, jeżeli do masy upadłości wpłyną środki, pozwalające na pokrycie kosztów postępowania, syndyk zwróci je Skarbowi Państwa. W związku z tym, że język ustaw nie należy do najłatwiejszych, należy się krótkie wyjaśnienie sytuacji.

Jeśli niewypłacalny dłużnik nie posiada środków pieniężnych a jego majątek jest niewystarczający lub trudny do spieniężenia, Skarb Państwa tymczasowo pokryje koszty postępowania. Natomiast w momencie gdy sytuacja ulegnie zmianie i do masy upadłości wpłyną środki np. ze sprzedaży majątku lub z wynagrodzenia za pracę, syndyk zobowiązany jest je zwrócić Skarbowi Państwa.

Umorzenie kosztów postępowania

W wyjątkowych sytuacjach sąd, przed którym toczy się postępowanie może umorzyć koszty postępowania poniesione przez Skarb Państwa. Do tej sytuacji dochodzi w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak w momencie gdy sąd postanowi o umorzeniu zobowiązań upadłego bez wyznaczania planu spłaty.

Na tego rodzaju umorzenie sąd może zdecydować się, gdy sytuacja życiowa bądź zdrowotna upadłego nie pozwala mu na osiąganie dochodów. Podstawą dla wydania takie postanowienia może być wiek, brak zdolności motorycznych (niepełnosprawność) upadłego do podjęcia pracy. Należy jednak podkreślić, iż o umorzeniu kosztów postępowania każdorazowo decyduje sąd rozpoznający sprawę. Nie należy się kierować słowami doradców, którzy zapewniają o umorzeniu kosztów postępowania w trakcie konsultacji bądź porad.

Upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Sopot

W celu skonsultowania swojej sytuacji, zapraszamy Państwa na bezpłatną analizę sytuacji prawno – finansowej. Jesteśmy kancelarią, która posiada dwa biura w Trójmieście. Jedno z nich mieści się w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2, drugie natomiast w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 (3 piętro). Jeżeli zdecydowani jesteście Państwo na spotkanie, prosimy o ustalenie jego terminu telefonicznie pod numerem 883 882 335 (Sopot) lub 788 739 178 (Gdynia). Do usłyszenia!

Kategorie
o upadłości i układzie

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Układ na zgromadzeniu wierzycieli (układ konsumencki), co to w ogóle jest?

Układ konsumencki zamiast upadłości? To możliwe. Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli czyli tzw. układ konsumencki” to procedura dostępna dla osób, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, lecz nie jest na tyle trudna, aby niezbędne było ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku. Pamiętajmy o tym! Układ konsumencki przeznaczony jest dłużników, których sytuacja finansowa i majątkowa pozwala na wykonanie propozycji układowych, przedstawionych wierzycielom w trakcie postępowania. To również bardzo dobre rozwiązanie dla osób posiadających majątek, który warto jest chronić przed spieniężeniem, który nie podlegałby ochronie prawnej w postępowaniu upadłościowym. Z niniejszego wpisu dowiesz się kto i kiedy może zawrzeć układ na zgromadzeniu wierzycieli. Wskażemy również w jaki sposób przygotować się do takiego postępowania.

Kto i kiedy może starać się o zawarcie układu?

Celem zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli jest doprowadzenie do oddłużenia konsumenta oraz zaspokojenie wierzytelności wobec wierzycieli. Do postępowania o zawarcie układu mogą przystąpić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Do tego grona należy zaliczyć:

 • byłych przedsiębiorców;
 • byłych wspólników spółek osobowych prawa handlowego
 • spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy.

Nie mogą oni jednak prowadzić przedsiębiorstwa we własnym imieniu. Warunkiem dla wszczęcia postępowania jest oczywiście osiągnięcie stanu niewypłacalności przez konsumenta. Oznaką osiągnięcia tego stanu jest utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań finansowych. Natomiast o wymagalności zobowiązania możemy mówić wówczas, gdy wierzyciel ma prawo żądać jego zaspokojenia. Dzieje się tak wówczas gdy:

 • upłynie termin płatności wynikający z wprost z umowy bądź
 • zostanie spełniony warunek wynikający np. z umowy, który upoważnia wierzyciela do żądania zapłaty zobowiązania.

Konsument, który stara się o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, musi posiadać zdolność do pokrycia kosztów postępowania oraz realizacji propozycji układowych. Badaniem tego warunku zajmuje się sąd, w trakcie analizy złożonego przez konsumenta wniosku. Doświadczenie pokazuje, iż zdolność do wykonywania układu posiadają osoby, których miesięczne dochody przewyższają średnią krajową.

Układ na zgromadzeniu wierzycieli, jak zacząć?

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wszcząć może konsument poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Docelowym jest wniosek dłużnika o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Natomiast sąd może rozważyć możliwość otwarcia postępowania układowego wobec osoby starającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości, zawiera w sobie możliwość złożenia takiego wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie poprzez uzupełnienie i opłacenie jednego z wyżej wymienionych formularzy dostępnych tutaj.

Wymogi wniosku

Pismo powinno odpowiadać warunkom stawianym przez ustawę i zawierać niżej wymienione informacje:

 • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wraz z adresem oraz numer PESEL dłużnika, jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik posiadał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie (z adresu) miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, co z praktyki wiemy, że jest bardzo istotnym elementem;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • przychody oraz o koszty poniesione na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • wskazanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 tys. zł;
 • złożenie przez dłużnika oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
 • potwierdzenie uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania, brak załącznika potwierdzającego dokonanie wpłaty skutkować będzie zwrotem wniosku

Wstępne propozycje układowe

Wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli powinien zawierać wstępne propozycje układowe, które dłużnik przedkłada sądowi pod zatwierdzenie. Propozycje mogą dotyczyć

 • odroczenia terminu płatności zobowiązań;
 • rozłożenie zobowiązania na raty ;
 • wydłużenie terminu ich płatności
 • obniżenia jego wysokości.

Należy również mieć na uwadze, iż propozycje powinny nie tylko zadowolić sąd, lecz powinny być atrakcyjne dla wierzycieli.

Kiedy sąd uwzględni a kiedy oddali wniosek?

Sąd uwzględni wniosek, kiedy ten będzie spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane przez ustawę oraz stwierdzi, że możliwości finansowe dłużnika i jego sytuacja zawodowa pozwolą na pokrycie kosztów postępowania i wykonanie układu. Sąd oddali wniosek o zawarcie układu gdy dłużnik nie jest zdolny do podjęcia pracy ze względu na stan swojego zdrowia. Ponadto wniosek nie zostanie uwzględniony przez sąd, jeżeli dłużnik utracił zdolność do wykonywania zawodu i osiągania zarobków na skutek orzeczenia sądowego. Kończąc rozważania należy wskazać, iż oddalenie wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli to nie koniec. Osobom, którym nie powiodło się w postępowaniu o zawarcie układu pozostaje upadłość konsumencka.

Jeżeli wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli spełnia wyżej wymienione wymogi, możemy z powodzeniem myśleć o otwarciu postępowania o zawarcie układu. O tym więcej w kolejnym artykule. Do lektury zapraszamy tutaj! A jeżeli masz do nas jakieś pytania, zadzwoń lub prześlij do nas wiadomość – natychmiastowy kontakt!

Kategorie
o upadłości i układzie

Zgromadzenia wierzycieli ciąg dalszy

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Drogi czytelniku, we wcześniejszym wpisie powiedzieliśmy czym jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz kto i kiedy może przystąpić do takiej procedury. Ponadto przedstawiliśmy wytyczne, którym odpowiadać powinien wniosek i napomknęliśmy o tym, jak powinny wyglądać wstępne propozycje układowe. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z poprzednim wpisem, zapraszamy do lektury układ konsumencki zamiast upadłości.

Wymogi formalne wniosku o zawarcie układu

W ostatnim wpisie wypunktowaliśmy wszystkie wymogi dla wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Dla przypomnienia wytycznych odsyłamy do ustawy.

Jak wygląda procedura układu konsumenckiego?

Wszystko zaczyna się od wydania postanowienia o otwarciu układu przez sąd rozpoznający wniosek. W tym samym postanowieniu sąd powołuje nadzorcę sądowego, który jak sama nazwa wskazuje, będzie sprawować nadzór nad prawidłowym biegiem postępowania. Po ustaleniach z dłużnikiem, nadzorca wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, które musi odbyć się w ciągu 3 miesięcy od otwarcia postępowania. Na zgromadzeniu wierzyciele głosują nad przyjęciem układu. Propozycje układowe, o których wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, mogą dotyczyć:

 • odroczenia terminu płatności zobowiązań;
 • wydłużenia okresu spłaty;
 • zmniejszenia wysokości należności;
 • odstąpienia od naliczenia odsetek;
 • rozłożenia zobowiązania na raty

Należy pamiętać, iż układ może być zawarty maksymalnie na 5 lat!

W trakcie zgromadzenia odbywa się głosowanie nad układem, nadzorca zobowiązany jest spisać z niego protokół, który następnie w ciągu 21 dni od zgromadzenia zobowiązany jest przedłożyć go sądowi w celu zatwierdzenia. W przypadku gdy nie dochodzi do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, nadzorca przedkłada sądowi wniosek o umorzenie postępowania.

Zatwierdzenie układu przez sąd i etap wykonawczy

Jeżeli sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu, procedura przejdzie do etapu wykonawczego. W tym momencie cała odpowiedzialność za układ spoczywa na barkach dłużnika. To on zobowiązany jest realizować przyrzeczone propozycje układowe. Sumy pieniężne wskazane wynikające z zawartego układu dłużnik przekazuje nadzorcy, który następnie wypłaca je wierzycielom.

Dopiero prawidłowe wykonanie układu gwarantuje dłużnikowi zupełne oddłużenie. W przeciwieństwie do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadzorca sądowy nie pełni funkcji przypisanych syndykowi. W trakcie wykonywania układu przez dłużnika, nadzorca zobowiązany jest przedkładać sądowi jedynie roczne sprawozdania z wykonywania układu.

„Na kłopoty – zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli”

Przybliżenie procedury zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli ma na celu przedstawienie innego wyjścia z kłopotów finansowych niż upadłość konsumencka. Za każdym razem podkreślamy, iż upadłość jest ostatnią deską ratunku dla osób zadłużonych. Nie powinno się z niej korzystać, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. Zawarcie układu pozwala na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym uniknięciu likwidacji majątku i konieczności ogłaszania upadłości.

Nie wszystko jest jasne?

Czy po przeczytaniu obu artykułów przedstawiających procedurę zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli pojawiły się w Twojej głowie pytania lub wątpliwości? Jesteśmy po to aby je rozwiać. Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów w biurze w Gdyni 788 739 178 lub w Sopocie 883 882 335 bądź wyślij nam wiadomość pod adres biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe – etapy

Na pytanie „jak długo trwa postępowanie upadłościowe?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim należy rozdzielić całą procedurę na dwa etapy – pierwszy od złożenia wniosku do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz drugi od otwarcia  właściwego postępowania upadłościowego do dnia jego zakończenia. Podkreślenia wymaga również, iż właściwe postępowanie upadłościowe może zakończyć się na kilka sposobów. Są one zależne od takich czynników jak sytuacja majątkowa upadłego czy okoliczności, które miały wpływ na powstanie stanu niewypłacalności. Ponadto istotne są również możliwości finansowe upadłego w zakresie realizacji założeń planu spłaty wierzycieli.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe – etap pierwszy

Zaczyna się od złożenia wniosku do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Moglibyśmy w zasadzie dopisać jeszcze jeden etap, tzw. zerowy, obejmujący przygotowanie i zebranie dokumentacji oraz skrupulatne sporządzenie wniosku. Przed złożeniem formularza o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego sądu należy go też opłacić. Koszt koszt złożenia wniosku wynosi 30 złotych. We wniosku należy wskazać składniki majątkowe, jeżeli dłużnik takowe posiada. Ponadto istotne są również dochody dłużnika i wydatki oraz ciążące na nim wierzytelności. Kluczowym dla sprawy jest określenie terminu wymagalności zapłaty każdego długu. Tak wypełniony formularz wraz z szerokim uzasadnieniem, argumentującym podstawy dla wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, należy złożyć we właściwym sądzie.

Co do zasady sąd powinien taki wniosek rozpatrzyć w terminie 2 miesięcy od daty wpływu. Natomiast jest to termin wyłącznie instrukcyjny, ze względu na coraz większą ilość postępowań oraz deficyt sędziów w wydziałach gospodarczych. Zazwyczaj sąd wydaje postanowienie w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Niestety wiele osób przed wszczęciem procedury myśli, że w tym momencie postępowanie się kończy. Uważają, że w tym momencie dochodzi do umorzenia zobowiązań względem wierzyciela. Oczywiście może się tak zdarzyć, lecz są to sytuacje niezwykle rzadkie, o czym informujemy w dalszej części artykułu.

Etap drugi postępowania upadłościowego

Wraz z otwarciem nowego etapu w sprawie sąd powołuje syndyka, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg postępowania. Następuje ustalenie składu i wartości masy upadłości oraz sporządzenie spisu wierzytelności. Jeżeli upadły (daw. dłużnik) dysponuje majątkiem, który można upłynnić, syndyk sprzedaje składniki majątku, a następnie dokonuje podziału sum pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży między wierzycieli. Jeśli jednak dłużnik nie posiada majątku, syndyk pomija wyżej wymienione czynności i przechodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Brak majątku oznacza skrócenie okresu postępowania od 6 do najczęściej kilkunastu miesięcy.

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd w przypadku, gdy sumy pieniężne pochodzące ze sprzedaży majątku dłużnika nie pozwalają na zaspokojenie wierzytelności lub gdy upadły w ogóle nie posiada majątku. Czas trwania ustalania planu spłaty zależy od sprawności sędziego komisarza, sądu i działań podjętych przez wierzycieli.  Jeżeli sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, iż ten nie będzie w stanie wykonywać planu spłaty, sąd wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązań. Dzieje się tak w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy upadły ze względu na podeszły wiek lub trwałą niezdolność do pracy nie jest w stanie uzyskiwać dochodów.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli ma z założenia określić okres jego trwania oraz miesięczną sumę pieniężną przeznaczaną na spłatę wierzytelności. Na wysokość kwoty uiszczanej na zaspokojenie wierzycieli wpływa przede wszystkim kwota uzyskiwanego zarobku oraz suma miesięcznych wydatków upadłego. Plan rozpisywany jest co do zasady na okres do 36 miesięcy. Jednakże w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, sąd zakreśli jego wykonanie w czasie od 36 do nawet 84 miesięcy. 

Koniec postępowania

Wykonanie planu spłaty wieńczy kolejne postanowienie sądu, które informuje o tym jaka wysokość wierzytelności została spłacona. Postanowienie to informuje również o wierzytelnościach umorzonych, jeżeli takie pozostały po wykonaniu planu spłaty. Zwracamy uwagę, że dla każdego dłużnika, który zastanawia się nad przystąpieniem do procedury, czas jej trwania będzie inny. Przedstawione w niniejszym artykule informacje wskazują, iż na pytanie „jak długo trwa postępowanie upadłościowe” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Całe postępowanie, począwszy od dnia złożenia wniosku, może bowiem trwać od 1 roku do nawet 10 lat. Oprócz wspomnianych wyżej okresów nie można zapomnieć o czasie potrzebnym na obieg dokumentów. Czasochłonna jest również praca sędziego, sądu czy syndyka. Z naszej strony możemy zagwarantować, iż od zebrania wszystkich dokumentów w sprawie wniosek o ogłoszenie upadłości złożymy w ciągu 1 miesiąca.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do lektury innych postów znajdujących się na blogu bądź do kontaktu bezpośredniego. Do usłyszenia niebawem.

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Kim jest syndyk? Być może część osób wie, lecz z pewnością nie każdy. W dużym uproszczeniu syndyk jest organem postępowania upadłościowego, powoływanym przez sąd z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego dłużnika. Pojęcie syndyka kojarzy się dość pesymistycznie. Wynika to z faktu, iż jego funkcje i zadania w postępowaniu, wiele osób myli z czynnościami dokonywanymi przez komornika. Być może zaszłości poprzednio obowiązującej ustawy, pozostawiły swoje piętno, gdyż nie trzeba było spełniać tak wielu wymogów. Podkreślenia wymaga fakt, iż syndykiem w postępowaniu upadłościowym wyznaczona może zostać wyłącznie osoba, która zdała państwowy egzamin oraz uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Czym zajmuje się syndyk w postępowaniu?

Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej jest jednym z kilku postępowań, w którym występuje syndyk. Jakie pełni funkcje procedurze upadłości osoby fizycznej? Jak już wcześniej wskazaliśmy, syndyk dołącza do postępowania z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zadaniem syndyka jest objęcie majątku upadłego, który od tej chwili funkcjonuje w nomenklaturze postępowania pod pojęciem masy upadłości. Kolejnym z zadań syndyka jest zarządzanie objętym majątkiem, zabezpieczenie tego majątku przed zniszczeniem lub utratą. Następnie syndyk przystępuje do likwidacji majątku oraz do wykonania planu podziału kwot pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży między wierzycieli upadłego. Na syndyku spoczywa również wiele innych zadań, np. takich jak:

 • sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych upadłego;
 • nadzór nad jego korespondencją;
 • reprezentacja upadłego w postępowaniach wszczętych na jego rzecz i reprezentowanie go w procesach prowadzonych przeciwko upadłemu.

Wynagrodzenie za pracę syndyka

Kto i ile płaci za pracę syndyka? Syndyk, jak każdy szanujący się pracownik, pobiera za swą pracę wynagrodzenie. Przede wszystkim należy podkreślić, iż na zarobek syndyka wpływ ma wiele czynników. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wyników pracy syndyka – stopnia zaspokojenia wierzycieli, czasu trwania oraz stopnia skomplikowania postępowania. Podstawą obliczenia wynagrodzenia syndyka jest średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Wysokość wynagrodzenia syndyka może stanowić maksymalnie równowartość dwóch takich średnich (wyjątkowo czterech). Co istotne, wynagrodzenie syndyka pokrywa się z masy upadłości. Jeżeli majątek upadłego nie pozwala na zabezpieczenie wynagrodzenia syndyka, tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa.

Granice działalności syndyka

Ze względu na fakt, że nie każdy musi znać ustawę należy postawić pytanie. Czy syndyk może działać bez ograniczenia? Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania upadłościowego, które osiągnęły już stan niewypłacalności, najczęściej obawiają się działalności syndyka w trakcie prowadzonego postępowania. Wówczas pojawiają się pytania „czy syndyk może sprzedać mój dom, mieszkanie, samochód, lodówkę, piekarnik, telefon, komputer”? To regularnie zadawane pytania, które otrzymujemy podczas telefonicznych dyżurów prawnych. Ustawodawca przewidział, iż wymienione wyżej oraz inne składniki majątku, zabezpieczające najpilniejsze potrzeby bytowe i życiowe mogą podlegać wyłączeniu z masy upadłości. Wyłączenie z masy upadłości to nic innego jak objęcie ochroną konkretnych składników majątkowych, których syndyk nie ma prawa zająć ani upłynnić w trakcie postępowania. Więcej na ten temat znajdziecie w jednym z kolejnych wpisów na naszym blogu.

Pierwsze spotkanie z syndykiem

Jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zastanawiasz się jak przygotować się na spotkanie z syndykiem? Zerknij do nowego artykułu, w którym wskazujemy jak do tego podejść – pierwsze spotkanie z syndykiem.

Masz zastrzeżenia do pracy syndyka w swojej sprawie?

Reasumując, być może nie wiesz czy syndyk prowadzący Twoje postępowania postępuje zgodnie z normami. W związku z tym, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat jego działalności w procesie upadłości, skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie klikając tutaj. W trakcie swojej pracy mieliśmy okazję współpracować z wieloma doradcami restrukturyzacyjnymi, pełniącymi funkcję syndyka w upadłości konsumenckiej. Wiemy w jaki sposób powinni prowadzić postępowania :). Dobrego dnia!

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Celowe uszczuplenie majątku

Celowe uszczuplenie
majątku przez dłużnika

Zauważyliśmy pewną tendencję wśród osób, które powierzyły nam prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podobnie jest wśród osób, które zwracają się wyłącznie z prośbą o poradę prawną. Osobom borykającym się z nadmiernym zadłużeniem często towarzyszy intencja wyzbycia się majątku. Bez wątpienia chcą to zrobić przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W rezultacie jedni myślą o zawarciu umowy darowizny, a inni o sprzedaży. Jedni chcą podarować komuś gotówkę, drudzy myślą o sprzedaży samochodu czy motocykla.  Zainteresowani upadłością myślą o tym, aby zachować choć część swojego majątku. Z pewnością nie jest to właściwa droga. Z niniejszego artykułu dowiesz się dlaczego celowe uszczuplenie majątku nie jest dobrym rozwiązaniem.

Nię tędy droga

Uszczuplenie majątku przez dłużnika bezpośrednio przed złożeniem wniosku o upadłość pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia zaspokojenia wierzytelności z majątku dłużnika. Czynność dokonywana w celu ochrony własnego majątku godzi w majątek wierzyciela. Dlatego w celu wyeliminowania podobnych czynów, ustawodawca zapewnił wierzycielom szereg narzędzi prawnych chroniących ich interes.

Co na ten temat mówi prawo upadłościowe?

Art. 127 Ustawy prawo upadłościowe informuje o bezskuteczności czynności prawnych dokonanych w stosunku do masy upadłości (majątku dłużnika) w ciągu 1 roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie czynności nieodpłatne (darowizny) lub odpłatne, których wartość jest niewspółmiernie niska w stosunku do wartości rynkowej dla czynności danego rodzaju, dokonane w ciągu jednego roku od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne. Jeżeli dłużnik daruje lub sprzeda np. samochód lub nieruchomość za wartość zdecydowanie niższą od wartości rynkowej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zostanie ona uznana za bezskuteczną. Bez wątpienia przedmioty darowane lub sprzedane wejdą w skład masy. W pierwszej kolejności syndyk postara się je sprzedać, a następnie sumy pieniężne pochodzące z ich sprzedaży rozdysponuje między wierzycieli. Celowe uszczuplenie majątku pozbawiłoby syndyka możliwości jego likwidacji i rozdysponowania pieniędzy między wierzycieli.

Jakie czynności podejmuje syndyk w postępowaniu?

Szersza ochrona wierzyciela

Ust. 2 przywołanego artykułu przede wszystkim rozszerza ochronę wierzyciela. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności takie jak zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody sądowej i uznanie powództwa, które są niekorzystne dla wierzyciela. Natomiast ustęp trzeci art. 127 zabezpiecza wierzyciela przed uznaniem przez dłużnika niewymagalnego roszczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kodeksowa skarga pauliańska

Z pewnością kolejnym instrumentem prawnym przysługującym wierzycielom jest tzw. skarga pauliańska. Na mocy art. 527 kodeksu cywilnego . Wierzyciel pokrzywdzony przez czynności podjęte przez dłużnika, może również żądać uznania przedsięwziętej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Termin na wystąpienie z roszczeniem o uznanie bezskuteczności czynności prawnej wynosi lat 5 od dnia tej czynności. Z uprawnienia może skorzystać zarówno wierzyciel jak i syndyk. W chwili wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wyznaczony przez sąd rozpoznający sprawę syndyk wstępuje do postępowania. Od tej chwili tylko on będzie mógł wystąpić w imieniu wierzycieli o uznanie czynności za bezskuteczną. Z pewnością podkreślenia wymaga fakt, iż syndyk może dochodzić roszczeń z tzw. skargi pauliańskiej przez 2 lata od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku upływu dwuletniego terminu, roszczenie po prostu wygaśnie.

Jakie wnioski?

Niewątpliwie wyżej instrumenty prawne mają chronić wierzycieli przed nieuczciwie postępującymi dłużnikami. Dlatego należy mieć na uwadze, iż każdy wierzyciel przed wszczęciem postępowania upadłościowego, a syndyk w trakcie jego trwania, mogą wystąpić do sądu o uznanie danej czynności za bezskuteczną. Bez wątpienia, dotyczy to sytuacji, której celem było uszczuplenie majątku dłużnika, a skutkiem pokrzywdzenie wierzyciela. Z pewnością warto przypomnieć, iż to sąd dokona osądu czy dana czynność została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Przeanalizuje czy na skutek danej czynności dłużnik stał się niewypłacalny lub stan jego niewypłacalności się powiększył, w stosunku do stanu sprzed dokonania owej czynności.

Konkludując, uczulamy wszystkich, aby zastanowili się kilka razy zanim podarują część swojego majątku lub sprzedadzą jego składnik. Tym bardziej jeżeli chodzi o sprzedaż lub darowiznę na rzecz osoby najbliższej. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości po dokonaniu omówionych wyżej czynności, nie gwarantuje ochrony. W trakcie postępowania syndyk zbada jakie czynności podejmował dłużnik przed złożeniem wniosku.

Upadłość konsumencka Sopot 883 882 335

Upadłość konsumencka Gdynia 789 739 178

Biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Zwrot wniosku i co dalej?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zarówno we własnym imieniu, jak i za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika procesowego, należy dochować szczególnej staranności. Przede wszystkim do wniosku powinno się dołączyć dokumenty, które sąd będzie analizował w trakcie rozpoznawania wniosku. Są to opłata od złożenia wniosku w wysokości 30 złotych, oświadczenie o prawdziwości wskazanych we wniosku informacji. Ponadto oświadczenie o NIP, jeżeli dłużnik takiego numeru nie posiada. W przypadku gdy dłużnika reprezentuje pełnomocnik, wniosek należy uzupełnić o pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie zwrotem złożonego wniosku.

Zwrot wniosku

Zwrot wniosku jest rozstrzygnięciem oznaczającym odmowę jego merytorycznego rozpoznania, ze względu na braki formalne. Wraz z doręczeniem pisma zawierającego zwrot wniosku, dłużnik zostanie wezwany przez sąd rozpoznający sprawę. Sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 7 dni od daty odebrania pisma. W tym czasie dłużnik zobowiązany jest do uzupełnienia braków wskazanych w piśmie. Ponowne złożenie wniosku (uzupełnienie) w z zachowaniem 7-dniowego terminu zakreślonego przez sąd, wywoła skutek od dnia jego pierwotnego złożenia.

Zdarzają się sytuacje kiedy z powodów technicznych (obieg korespondencji) nie da się uzupełnić wniosku w zakreślonym przez sąd terminie. Może tak się stać np. ze względu na brak możliwości dołączenia dokumentu z ZUS. czy urzędu skarbowego. Może to być także nakaz zapłaty, o odpis którego należy zwrócić się do sądu lub komornika. Taka sytuacja z pewnością jest problematyczna. Należy pamiętać, iż ów wniosek zwrócony fizycznie (cały wniosek wraz z załącznikami), nie wywołuje skutków prawnych. Oznacza to, iż traktowany jest jakby nigdy nie został do sądu złożony.

Sytuacją odmienną dla wymienionych przykładów są braki formalne uniemożliwiające nadanie biegu sprawie. Może się tak zdarzyć na przykład w chwili gdy dłużnik nie wskaże swojego adresu zamieszkania lub wskaże adres błędny. Sąd nie będzie mógł sprawie nadać prawidłowego biegu i zobowiązany będzie wniosek zwrócić.

W przypadku gdy dłużnik reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika mogą także zdarzyć się sytuacje, w których wniosek zostanie zwrócony. Powodem zwrotu mogą być także braki formalne lub niedopatrzenie. W takiej jednak sytuacji sąd nie wskaże powodu zwrotu. Natomiast jeżeli pełnomocnik wniesie uzupełniony wniosek lub brakujące dokumenty, w ciągu 7 dni od daty odebrania zwrotu, wniosek wywoła skutek od dnia jego pierwotnego złożenia.

Czy można ponownie złożyć wniosek?

Przepisy obowiązujące przed 24 marca 2020 r., nie pozwalały na ponowne złożenie wniosku, jeżeli sąd go rozpatrzył i oddalił. Ustawa przewidywała możliwość oddalenia wniosku np. gdy dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

Znowelizowana ustawa Prawo Upadłościowe nie zawiera już przepisów pozwalających na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej na skutek zaistnienia wyżej wymienionych przesłanek. Sąd nie bada stopnia przyczynienia się dłużnika bądź jego umyślnej winy w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności na etapie rozpoznania wniosku. Wobec powyższego jeżeli dłużnik za czasów obowiązywania starych przepisów ustawy spotkał się z oddaleniem wniosku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył taki wniosek raz jeszcze. Może zrobić to na podstawie obecnego stanu prawnego i oczekiwać pozytywnego rozpoznania.

Należy jednak pamiętać, iż pominięcie kwestii winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności na etapie rozpoznania wniosku, nie oznacza, iż sąd w ogóle pomija tę kwestię. Tak nie jest. Sąd zbada stopień przyczynienia się dłużnika do osiągnięcia stanu niewypłacalności na etapie „po ogłoszeniu upadłości oraz likwidacji majątku upadłego”.

Jeśli zatem dłużnik wszczął postępowanie za czasów „starej” ustawy, a jego wniosek został oddalony, musi liczyć się z możliwością, w której po ogłoszeniu upadłości na nowych zasadach, nie otrzyma gwarancji oddłużenia. Pewność oddłużenia upadłego, który dopuścił się wyżej wymienionych czynów lub zaniedbań gwarantuje wyłącznie spłata całego zadłużenia w wyniku likwidacji majątku i wykonania planu spłaty.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat postępowania, zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na blogu bądź do bezpośredniego kontaktu. Do usłyszenia!

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

COVID-19 A NASZE FINANSE

Nie da się ukryć, że w głównej mierze zajmujemy się problemami finansowymi naszych klientów. Postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gospodarczej stanowią blisko 90% naszej działalności. Paradoksalnie oznacza to, że naszymi „pracodawcami” są osoby, których długi pozbawiły możliwości dalszego, normalnego funkcjonowania. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma bardzo zły wpływ na sytuację finansową Polaków. Co gorsza stan zadłużenia obywateli nieustannie się pogłębia. Doniesienia ekspertów finansowych nie napawają optymizmem. Zła kondycja złotówki, podobno najgorsza od ponad 15 lat i ograniczenia w prowadzeniu działalności, są przyczyną pogłębiania się stanu zadłużenia obywateli. Najczęściej nie mają oni innego wyjścia niż sięgnięcie po pożyczkę.

NIE JESTEŚ W STANIE REGULOWAĆ SWOICH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH?

zadzwoń tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 napisz e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Jak mówią statystyki podane przez Krajowy Rejestr Dłużników, ponad 70 proc. przedsiębiorców w związku z pandemią poniosło dodatkowe koszty. Co trzeci przedsiębiorca boryka się z opóźnieniami w płatnościach. Wynikają one głównie ze słabych wyników sprzedażowych oraz oczekiwań na przelew od kontrahentów. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny i Krajowy Rejestr Dłużników, ponad 1/3 firm wystawia miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią. 13,4% przedsiębiorstw wystawia nawet o 100 faktur mniej miesięcznie niż przed pojawieniem się wirusa.

Badania wykazują, że głównymi przyczynami mniejszej liczby faktur w obiegu są przede wszystkim: niższy popyt na produkty i usługi. Ponadto ograniczenia w działalności kontrahentów i problemy finansowe klientów. . Na pytanie o rozwiązania ochrony płynności finansowej, z jakich przedsiębiorcy zamierzają skorzystać w ich firmach, aż 34,5% odpowiedziało, że rozważa zaciągnięcie kredytu w banku. 22,4% myśli o pożyczce, a 9,2% bierze pod uwagę kredyt kupiecki. Ponad połowa ankietowanych liczy na pomoc ze strony Państwa. Czy oczekiwanie na pomoc nie skończy się gorzkim rozczarowaniem?

Biorąc pod uwagę uwolnienie gospodarki po roku 1989, polskie społeczeństwo nigdy nie spotkało się z tak daleko idącymi ograniczeniami w zakresie prowadzenia działalności i wykonywania pracy od ponad 30 lat.  Gdyńskim przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego doradztwa specjalistów współpracujących z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które oferuje usługi doradztwa prawnego m. in. naszej kancelarii, lecz nie tylko. Ponadto usługi świadczone są przez doradców podatkowych i księgowych, specjalistów ds. finansowania i dotacji oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZERKNIJ W INNE POSTY DOSTĘPNE NA NASZYM BLOGU!

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Dlaczego nie czytamy umów?

Dlaczego nie czytamy umów?

Kiedy kupujemy buty sportowe lub wieczorowe albo kurtkę narciarską to poświęcamy temu mnóstwo czasu! Przygotowujemy się do tego. Przede wszystkim zwracamy uwagę na markę, kolor, wygodę, design oraz materiał z jakiego zostały wykonane. Następnie zastanawiamy się czy pasują nam do pozostałych części garderoby, cenę oraz czy ubierając się w ten sposób, na pewno będziemy na czasie.  Chcąc nie chcąc, dokonując zakupu odzieży zawieramy ze sprzedającym umowę kupna/sprzedaży. Co ciekawe zupełnie inaczej zachowujemy się, gdy mamy zawrzeć umowę najmu czy dzierżawy, o usługi telekomunikacyjne, dostawy telewizji lub prądu, nie wspominając o umowie deweloperskiej, pożyczkach czy kredytach. Dlaczego? Dlaczego nie czytamy umów?

Statystyczny polak nie czyta umów bo?

Z badań agencji badawczej PBS wynika, że 15 na 100 osób po prostu nigdy nie czyta umów! 45% osób darzy duże i znane sobie przedsiębiorstwa nieograniczonym zaufaniem i uważają, że w umowie nie znajdzie się nic co będzie mogło ich w przyszłości zaskoczyć. Co ciekawe 26% osób stwierdza, że nie ma czasu na czytanie umów. Ale mają czas na wybór koloru paska do zegarka.

UMOWY SĄ TRUDNE, NIEZROZUMIAŁE I NIEPRZYSTĘPNE

13% osób biorących udział w badaniu uważa, że umowy są nieczytelne i niezrozumiałe. Oznacza to jedna, że chociaż starają się zapoznać z ich treścią. W pełni zgadzamy się z tą opinią. Dłuższe umowy, w szczególności umowy pożyczek, kredytów, umowy deweloperskie są po prostu nieprzystępne. Nie zwalnia nas to jednak z przestrzegania zapisów w nich zawartych. Powiedzenie mówi, że nieznajomość prawa szkodzi. Można to łatwo przełożyć na treść umów (zobowiązań) jakie zawieramy w wydaje się zwyczajnych transakcjach. Jeśli nie przestrzegamy warunków umowy, którą zawarliśmy, nie możemy powoływać się na nieznajomość jej treści. 

Upadłość konsumencka gdańsk 

Jak uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami?

Żyjemy w pośpiechu. Każdy z nas ma wiele obowiązków, z których musi lub chce się wywiązać. Nie zrzucajmy winy na brak czasu, nieczytelność. Zwracajmy uwagę na to co jest napisane małym drukiem. Unikajmy wielostronicowych umów, które ktoś nam przedstawia. A jeżeli zachodzi taka potrzeba to warto zwrócić się do kogoś kto się na tym zna. Koszt analizy umowy zazwyczaj nie jest wysoki. Zawsze można go zestawić z wartością zawieranego zobowiązania i zastanowić się czy warto zlecić komuś analizę treści umowy.

Idzie ku dobremu?

Jak wynika z badania poziomu wiedzy finansowej Polaków, wykonanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW przykładamy więcej uwagi umowom kredytowym i pożyczkowym! Aż 40% Polaków deklaruje, że zapoznało się z dokumentami zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Więcej informacji tutaj.

chcesz żebyśmy sprawdzili czy twoja umowa jest dla ciebie bezpieczna?

zadzwoń tel.: 883 882 335 lub 788 739 178
napisz e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Bądź mądry zanim będzie po ptakach 😉

Świadomość polskich konsumentów rośnie, natomiast cały czas odstajemy od naszych znajomych z krajów UE. Nie dbamy o to, czy zawierana przez nas umowa jest bezpieczna. Statystyczny Polak analizuje treść umowy sam lub z prawnikiem dopiero, gdy coś się wydarzy (mądry Polak po szkodzie). Bądź świadomy tego co podpisujesz! Poświęć godzinę lub nawet więcej, jeśli zachodzi taka potrzeba albo zleć analizę umowy prawnikowi. Bardzo często przeanalizowanie treści umowy przed jej podpisaniem pozwala zaoszczędzić nerwów, pieniędzy i czasu, którego i tak zawsze nam brakuje.

Prześlij nam swoją umowę do analizy biuro@nowa-upadlosc.pl lub zadzwoń pod numer 883 882 335 lub 788 739 178!

Kategorie
o upadłości i układzie

Osiągnięcie stanu niewypłacalności

W myśl ogólnej zasady prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Pojęcie niewypłacalności inaczej jest definiowane wobec osoby fizycznej, a inaczej wobec przedsiębiorcy. Jednak zawsze będzie się to łączyć z sytuacją, w której dłużnik utracił zdolność do terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Kiedy dochodzi do osiągnięcia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy, a kiedy w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne

Stan niewypłacalności wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powstaje w chwili, gdy stan zadłużenia z miesiąca na miesiąc ulega pogłębieniu. Niezależnie od podjętych kroków, zmierzających do spłaty długu. Ustawa wskazuje, że dłużnik staje się niewypłacalny, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące wobec chociażby jednego wierzyciela.

Przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnego  przedsiębiorcy można prowadzić, od chwili, gdy ten nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Okres ten musi wynosić  przynajmniej 3 miesiące wobec przynajmniej dwóch wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców ważne jest ustalenie dokładnej daty  powstania tego stanu. Ze względu na ewentualną odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w ustawowym terminie.

NIE WIESZ JAK ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO ODDŁUŻENIA?

zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Powstanie stanu niewypłacalności jest przesłanką umożliwiającą dłużnikowi przystąpienie do postępowania upadłościowego. Ustalenie czy stan niewypłacalności wystąpił nierzadko przysparza trudności osobom, które rozważają podjęcie decyzji o przystąpieniu do postępowania upadłościowego. Jeżeli masz problem z ustaleniem powstania stanu niewypłacalności lub chcesz porozmawiać o swojej sytuacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Przygotuj listę pytań i prześlij ją na nasz adres biuro@nowa-upadlosc.pl lub zadzwoń pod numer 788 739 178 lub 883 882 335!

Kategorie
o upadłości i układzie

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Powodem publikacji tego wpisu jest błędne przeświadczenie dużej grupy osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, że jedynym wynikiem procedury jest oddłużenie. Z niektórych tekstów dostępnych w internecie, faktycznie można wyciągnąć takie wnioski. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Skutków jest znacznie więcej i nie każdy będzie miał pozytywny wpływ na życie osobiste i zawodowe dłużnika oraz jego najbliższej rodziny.

Kancelaria od upadłości konsumenckiej

Należy podkreślić, iż nie każda kancelaria świadcząca usługi doradztwa prawnego w zakresie upadłości o tym wspomina, ponieważ obawiają się, że mogłoby to odstraszyć potencjalnych klientów. Naszym zadaniem jednak jest ujawnienie pełnej  prawdy na temat postępowania, a nie tylko tej, którą osoby zainteresowane chcą usłyszeć.

Przejście przez procedurę upadłości konsumenckiej można przyrównać do krętej górskiej trasy. Na samym początku mamy perspektywę długiej drogi, naznaczonej niedogodnościami, które przedstawiają ostre zakręty. Są też jednak długie i proste odcinki, które symbolizują zalety postępowania. Górską drogą docieramy na szczyt, który jest odzwierciedleniem oddłużenia.

Zrównoważony cel postępowania – nowa procedura zakłada sobie za cel zaspokojenie wierzytelności w maksymalnym stopniu, ale ma również pozwolić na umorzenie tej części zobowiązań, których dłużnik nie był w stanie spłacić w trakcie postępowania. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik zobowiązany jest wydać swój majątek syndykowi.

Kwitując to pisemny oświadczeniem, przekazuje syndykowi cały majątek wraz z dokumentacją (umowy, akty notarialne, dowody zakupu) oraz przynależną do niego korespondencją. Ponadto dłużnik zobowiązany jest przekazać syndykowi dokumentację obejmującą jego działalność życiową i księgi rachunkowe. Od tej chwili, aż do zakończenia postępowania syndyk będzie zarządzać majątkiem należącym do dłużnika.

Upadłość konsumencka trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto czym zawiła droga

Zarząd majątkiem po upadłości konsumenckiej

Zarząd majątkiem nie będzie jednak obejmował niektórych składników majątku. Szczególnie dotyczy to rzeczy osobistych, niezbędnych do wykonywania czynności życia codziennego oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Ponadto sprawowanie pieczy nad majątkiem nie może naruszać autonomii płatniczej upadłego.  Nie podlegają kontroli syndyka wydatki związane z codziennymi zakupami żywności czy środków czystości bądź higieny osobistej. Wszystko oczywiście podlega zdroworozsądkowemu rozgraniczeniu.

Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że nie warto jest przekraczać tę granicę. Jeżeli w skład majątku upadłego wchodzi nieruchomość zamieszkiwana przez dłużnika i jego członków rodziny, należy się spodziewać, że syndyk będzie dążył do jej spieniężenia w trakcie postępowania upadłościowego. Trzeba natomiast pamiętać, iż przepisy ustawy pozwalają na wydzielenie z sumy pieniężnej osiągniętej ze sprzedaży nieruchomości, kwotę niezbędną na wynajem mieszkania odpowiadającego wielkości zamieszkiwanej nieruchomości oraz  zlokalizowanego w pobliżu dotychczasowego miejsca zamieszkania na okres od 1 do 2 lat.

Skutki upadłości konsumenckiej

Jeżeli zobowiązania upadłego nie zostaną spłacone przez likwidację majątku, sąd wyznaczy plan spłaty, który pozwoli na zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli. Dotychczas plan spłaty rozkładany był na maksymalnie 36 miesięcy. Obecnie jest podobnie. Jeżeli jednak dłużnik dopuścił do osiągnięcia stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej sąd może rozciągnąć wykonanie planu spłaty na okres od 36 do 84 miesięcy.

Skutki negatywne upadłości konsumenckiej

 • ograniczenie zarządu majątkiem upadłego
 • zobowiązanie upadłego do wydania majątku i dokumentów z nim związanych
 • ograniczenie autonomii płatniczej upadłego
 • zajęcie przez syndyka części wynagrodzenia osiąganego przez upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty
 • wydłużony czas trwania planu spłaty do 84 miesięcy w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej

Skutki pozytywne upadłości konsumenckiej

 • zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych
 • wstrzymanie naliczania odsetek
 • możliwość zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • zaliczenie kosztów postępowania do masy długu
 • umorzenie części zobowiązań
 • umorzenie zobowiązań niespłaconych w trakcie trwania postępowania
 • spokój ducha i nowy start

Mimo wielu aspektów, które z początku mogą wydawać się niewygodne, skutek w postaci umorzenia części zobowiązań niespłaconych przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego zdecydowanie przechyla szalę na tzw. plus i pokazuje, że choćby nie wiadomo jak kręta byłaby droga do tego celu, to zdecydowanie warto ją przejść.

Dodatkowo należy pamiętać, iż bardzo często przejście przez postępowanie upadłościowe wywiera wpływ nie tylko na życie upadłego ale też jego najbliższych. Przejście przez procedurę upadłości konsumenckiej pozwala na rozpoczęcie życia finansowego od nowa i z tzw. czystą kartą. Czy warto więc podarować sobie życie bez długów? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. My możemy natomiast pomóc w tym, aby przygotować się do procedury i przejść przez nią możliwe bezboleśnie.

Poczytaj więcej o upadłości

Więcej informacji dot. zmian w postępowaniu upadłościowym jak np. możliwość przystąpienia do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli czy szczegółowy opis udziału byłego przedsiębiorcy w procedurze konsumenckiej zostały opisane w artykułach, które prezentujemy w kolejnych wpisach naszego  bloga. Jeżeli ten lub inny post zaciekawił Cię, zapraszamy do odwiedzenia naszego FANPAGE na facebooku i polubienia go, w celu śledzenia bieżących informacji ze świata upadłości!

Michał Matias
www.mat-kancelaria.pl
www.instagram.com/mat-kancelaria

Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiany w upadłości konsumenckiej!!!

Za sprawą nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe, która weszła w życie w marcu 2020 roku, nastąpiły zmiany w upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie – wiele istotnych kwestii dotyczących procedury upadłościowej uległo modyfikacji. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz punkt widzenia na najważniejsze zmiany, jakie dokonały się za sprawą zmiany prawa, a także nasz pogląd i ocenę zmian po blisko dwunastu miesiącach od wejścia w życie obowiązujących dzisiaj przepisów. Zapraszamy do pięciominutowej lektury!

Pierwszą i chyba najbardziej doniosłą zmianą było „wyjęcie” jednoosobowych przedsiębiorców spod dotychczas obowiązujących przepisów. Obecnie od 24 marca 2020 roku jednoosobowi przedsiębiorcy mogą korzystać z procedury przeznaczonej dla konsumentów. Warunkiem jest zamknięcie i wyrejestrowanie działalności najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego syndyk spienięży nieruchomość należącą do byłego przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo zabezpieczenia środków finansowych ze sprzedaży na najem lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

WINA UMYŚLNA I RAŻĄCE NIEDBALSTWO

Do tej pory były przesłankami, które na starcie skreślały osoby dążące do uzyskania oddłużenia w postępowaniu konsumenckim. Jeżeli sąd uznał, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, zazwyczaj decydował o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obecnie dopuszczenie się rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania nie skutkuje oddaleniem wniosku. W obecnym kształcie ustawy, rażące niedbalstwo i wina umyślna są przesłankami mogącymi wydłużyć plan spłaty w postępowaniu na okres od 36 do 84 miesięcy.

ZAPEWNIENIE MINIMUM EGZYSTENCJALNEGO

Kolejna zmiana dotyczy składników majątku upadłego, których nie da się spieniężyć w trakcie postępowania. Zdarza się, że osoba przystępująca do postępowania posiada ułamkową część nieruchomości np. 1/8 udziału w nieruchomości. Prawdopodobieństwo sprzedaży tak niewielkiej części nieruchomości jest znikome, ze względu na fakt, że pozostałymi częściami władają inni właściciele. Taki składnik majątku stanowi obciążenie dla wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Koszty utrzymania nieruchomości obciążają dłużnika. Dlatego zmiana przepisów pozwala na wyłączenie niektórych składników majątku z masy upadłości.

MINIMUM EGZYSTENCJALNE

Wprowadzenie minimum egzystencjalnego ma zabezpieczyć upadłego przed skrajnym ubóstwem

Nowelizacja przepisów wprowadziła tzw. granicę minimum egzystencjalnego, zabezpieczającego upadłego przed skrajnym ubóstwem. Art. 63 ust. 1a. wskazuje, iż do masy upadłości (aktywa podlegające spieniężeniu w trakcie postępowania) nie wchodzi część dochodu upadłego, która odpowiada kwocie o równowartości 150% kwoty, wskazanej przez art. 8 ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej tj. 461,00 złotych. Zatem 150% stawki stanowi kwotę 691,50 zł w przypadku osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe. W przypadku rodziny kwota ta nie może być niższa niż 150% stawki w wys. 316,00 zł czyli 474,00 złote. Stawka ta każdorazowo mnożona jest przez ilość osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. Dla przykładu minimum egzystencjalne dla rodziny 2 rodziców + 2 dzieci wyniesie 1896,00 zł (4×474,00 zł)

Więcej informacji dot. zmian w postępowaniu upadłościowym zostało opisanych w artykułach, które prezentujemy w kolejnych wpisach naszego  bloga. Opisujemy takie problemy jak np. możliwość przystąpienia do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Ponadto szczegółowy opis udziału byłego przedsiębiorcy w procedurze konsumenckiej. Jeżeli ten lub inny post zaciekawił Cię, zapraszamy do odwiedzenia naszego FANPAGE na facebooku. Polub go, w celu śledzenia bieżących informacji ze świata upadłości!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Podaruj sobie życie bez długów!
www.mat-kancelaria.pl

Kategorie
z naszego doświadczenia

Jak powstał projekt nowa upadłość?

Dzień dobry! W dniu dzisiejszym chcieliśmy podzielić się z Wami krótkim wpisem informującym dlaczego powstał pomysł na nasz serwis poświęcony tematowi procedury upadłościowej i restrukturyzacyjnej. Co nas tknęło, aby publikować informacje na temat postępowania upadłościowego? Dlaczego uważamy, że szerzenie informacji na temat procedury, sposobu zachowania się wnioskodawców, możliwości działań syndyka i uprawnień wierzycieli w postępowaniu jest tak ważne? Postaramy się w wielkim skrócie opisać historię naszej działalności oraz planów na rok 2021 oraz następne lata…

Projekt zmiany ustawy

Bodźców do podjęcia działań było kilka. Pierwszy pojawił się już w połowie 2019 roku. Był to projekt zmiany ustawy, który przewidywał liberalizację przepisów. Umożliwiały one ogłoszenie upadłości konsumenckiej szerszemu gronu osób zmagających się z nadmiernym zadłużeniem. Kolejnym bodźcem okazała się epidemia koronawirusa COVID-19. Przyniosła załamanie gospodarcze, mające bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Wiele branż wpadło w stan stagnacji bądź kryzysu. Co z kolei spowodowało zadłużenie przedsiębiorstw oraz natychmiastowy wzrost bezrobocia. W maju 2020 roku prezydent Gdyni powołał Radę Ekonomiczną, z ramienia której nasza kancelaria świadczyła usługi prawne przedsiębiorcom poszkodowanym przez koronawirusa.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości współpracujemy od 2015 roku. W ramach dyżurów prawnych, które odbywają się dwa razy w miesiącu, spotykamy się z różnymi problemami przedsiębiorców. Jednak dopiero wiosną 2020 roku zdaliśmy sobie sprawę z rozmiarów problemów i przeciwności, które zafundował im COVID-19.  Z tygodnia na tydzień przybywało telefonów z prośbą o pomoc. Tak jak w latach 2017 – 2020 braliśmy udział w 15 – 20 postępowaniach w ciągu roku, tak od marca 2020 składamy 10 wniosków. Już nie w ciągu całego roku a jednego miesiąca.

Obecnie kilka razy w tygodniu spotykamy się z przedsiębiorcami zmagającymi się z obostrzeniami. Nie otrzymali oni wystarczającej pomocy. Osoby fizyczne (pracownicy) stracili pracę lub wysokość wypłacanego im wynagrodzenia została znacząco obniżona. Oferujemy swoją pomoc w zakresie doradztwa w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacji zadłużenia oraz likwidacji przedsiębiorstw.

Dlatego podjęliśmy się niełatwego zadania stworzenia serwisu, który w kompleksowy sposób sprostałby oczekiwaniom. Bez wątpienia przeznaczony jest on dla  osób zmagających się z problemem nadmiernego zadłużenia.

Niniejszy serwis poprzez udostępniane w nim informacje, porady i historie naszych klientów, ma służyć osobom, które zainteresowane są przystąpieniem do postępowania upadłościowego. Ponadto ma ułatwić kontakt osobom, które chciałyby skorzystać z indywidualnej porady prawnej. Serwis to także wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć współpracę w celu rozwiązania swojego problemu związanego z zadłużeniem. W celu zgłębienia wiedzy lub zapoznania się z historiami naszych klientów, zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

życzymy dobrego dnia!
www.nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Przedsiębiorca w postępowaniu konsumenckim

 • Jak nowelizacja z 2020 roku zmieniła sytuację przedsiębiorców?
 • Uchybienie obowiązkowi złożenia wniosku przez przedsiębiorcę
 • O upadłość konsumencką wnioskuje tylko osoba fizyczna
 • Status konsumenta i stan niewypłacalności
 • COVID – 19 a upadłość przedsiębiorcy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jest nam niezmiernie miło, że z coraz większą częstotliwością i chęcią odwiedzacie nasz blog poświęcony problematyce upadłości. Z pewnością wiele informacji na temat postępowania upadłościowego udało nam się przedstawić. Bez wątpienia wiele tematów wymaga jeszcze szerokiego omówienia. Dzisiejszy krótki wpis odpowiada na pytanie „Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?”

 W myśl przepisów prawa upadłościowego, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni. Dni liczymy od daty powstania stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa. Do dnia 23 marca 2020 r. wobec byłego przedsiębiorcy, który uchybił przepisom o wskazanym wyżej obowiązku, a następnie zamknął swoją działalność i dążył do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zastosowanie miała tzw. fakultatywna negatywna przesłanka do ogłoszenia upadłości.

Z pewnością uniemożliwiała ona przystąpienie do upadłości konsumenckiej, przez okres 10 lat od chwili, w której przedsiębiorca zmuszony był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Odstępstwem od tej sytuacji były klauzule słuszności i względy humanitarne. Uwzględniane były w wyjątkowych okolicznościach i pozwalały na przystąpienie byłemu przedsiębiorcy do postępowania konsumenckiego.

zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Lady Justice statue in law firm attorney office, blindfolded Justitia with balance scales and sword is personification of moral force in judicial system

NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Bez wątpienia ostatnia nowelizacja przepisów wyłączyła z procedury okres 10-letniej karencji wobec byłych przedsiębiorców. Ponadto nie uzależnia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec byłego przedsiębiorcy od występowania wspomnianych wyżej klauzul słuszności i względów humanitarnych.

Przedsiębiorca, który nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku dotyczącego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ma prawo aby zrobić to po jej zamknięciu. Bez wątpienia obligiem, który wnioskodawca musi spełnić jest status „konsumenta” oraz osiągnięcie stanu niewypłacalności.
Brak wieloletniej karencji, bez wątpienia pozwala na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet następnego dnia po zamknięciu i wyrejestrowaniu działalności.

Jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś poznać więcej szczegółów skontaktuj się z nami.

Z pewnością odpowiemy na pytania dotyczące postępowania upadłościowego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Przygotuj listę pytań i prześlij ją na nasz adres biuro@nowa-upadlosc.pl lub zadzwoń pod numer 788 739 178 bądź 883 882 335!

Kategorie
z naszego doświadczenia

Upadłość konsumencka w małżeństwie?

Niejednokrotnie zdarzyło nam się rozmawiać przez telefon lub spotkać w biurze z osobą, która obawiała się albo o swoją sytuację finansową ze względu na zadłużenie małżonka albo starającą się ochronić swoją drugą połówkę, ze względu na fakt, że sama popadła w kłopoty finansowe. Czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osobę, która stała się niewypłacalna z powodu stanu zadłużenia małżonka? Oczywiście, że tak! W dzisiejszym wpisie przedstawiamy łącznie historię kilku osób, które popadły w stan niewypłacalności z powodu zadłużenia obecnego lub też byłego małżonka. Dlaczego piszemy o kilku osobach w jednym tekście? Ponieważ ich historie są do siebie bardzo podobne i zdarzają się dość często.

 • Co może być przyczyną osiągnięcia stanu niewypłacalności?
 • pogłębienie się stanu zadłużenia
 • rozpad małżeństwa
 • brak możliwości zarobkowania
 • obniżenie wysokości dochodów
 • odejście osoby najbliższej

zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 788 739 178 lub 883 882 335 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Strona case study - gorne prawe

Nasze doświadczenia opierają się o historie osób, które osiągnęły stan niewypłacalności i zmuszone były ogłosić upadłość konsumencką z powodów wymienionych powyżej. Co najważniejsze, miejsce w jakim się znalazły przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości nigdy bezpośrednio nie zależało od nich samych. Rozpad małżeństwa jest powodem wielu zmian w życiu dwojga lub więcej osób, jeżeli w rodzinie są dzieci. Nierzadko po rozwiązaniu małżeństwa pojawiają się kłopoty finansowe, chociaż czasem są one również przyczyną rozwodów. Najdokładniej znamy przypadki kobiet, które poświęciły swoją karierę na rzecz rodziny i dzieci, a po rozpadzie małżeństwa lub stracie męża nie były w stanie poradzić sobie z zadłużeniem wynikającym z zaciągniętych w małżeństwie kredytów i pożyczek oraz rosnących odsetek od zaległości. Dlatego jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej zadłużenia, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pierwsza konsultacja jest zawsze bezpłatna!

Kategorie
z naszego doświadczenia

Brak możliwości podjęcia pracy

Panią Katarzynę poznaliśmy przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości podczas dyżuru prawnego w sierpniu 2017 roku. Byliśmy nieco zaskoczeni faktem, że Pani Katarzyna zastanawiała się dopiero nad wyrejestrowaniem z CEIDG działalności, której nie prowadziła de facto od 2010 roku. Problemem jednak okazały się zadłużenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zaproponowaliśmy złożenie wniosków o rozłożenie zobowiązań na raty.

Nie wiedzieliśmy jednak, że Pani Katarzyna nie pracuje i nie może podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorą na serce i cukrzyce mamą i 11 letnią córką. Taka sytuacja uniemożliwiała podjęcie pracy zarobkowej i spłatę zobowiązań. Dopiero na drugim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Pani Katarzyna zaczęła zarabiać na życie już w wieku 16 lat, a dwa lata później utrzymywała już siebie i mamę, która ze względu na chorobę nie była w stanie pracować.

CO PRZYCZYNIŁO SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA STANU NIEWYPŁACALNOŚCI?

 • stale powiększająca się wysokość zobowiązań
 • spirala zadłużeniowa
 • brak możliwości podjęcia aktywności zarobkowej
 • brak pomocy finansowej ze strony ojca dziecka

pexels-andrea-piacquadio-3768145

W latach 2003-2007 w ciągu dnia pracowała w sklepie a wieczorami i w weekendy jako kelnerka w restauracji. Choroba mamy nieustannie postępowała. Wymagało to poświęcenia i co raz większej ilości czasu spędzonego w domu z mamą. Pod koniec 2007 roku Pani Katarzyna zdecydowała się otworzyć działalność gospodarczą, zajmującą się organizacją imprez okolicznościowych.

Firma dobrze prosperowała przez pierwsze 2 lata. W trzecim roku ze względu na kryzys firmy zlecające np. organizację imprez integracyjnych znacznie obniżyły swoje wydatki. Pojawiły się pierwsze problemy z płatnością składek na ZUS i podatku VAT. W 2009 roku Pani Katarzyna wyszła za mąż i urodziła córkę. Po roku związek się rozpadł, a ojciec dziecka wyjechał do Wielkiej Brytanii. Od tego czasu nie utrzymywał kontaktu z rodziną i nigdy nie wspierał jej finansowo.

Stan zdrowotny mamy Pani Katarzyny stale się pogarszał. W opiece nad mamą i dzieckiem pomagała rodzina. Ze strony rodziny Pani Katarzyna również otrzymywała pomoc finansową, która jednak nie była wystarczająca. W 2014 r. stan zdrowia mamy pogorszył się do tego stopnia, że wymagała całodobowej opieki. Uniemożliwiło to naszej klientce na podejmowanie jakiejkolwiek aktywności zarobkowej.

Wtedy zapadła decyzja o podpisaniu pierwszej umowy pożyczki. Niestety brak regularnych dochodów uniemożliwiał terminową spłatę rat. Po kilku miesiącach Pani Katarzyna zdecydowała się na zaciągnięcie kolejne pożyczki, żeby spłacić poprzednią. A po następnych dwóch miesiącach była zmuszona zaciągnąć kolejną pożyczkę. W ten sposób nasza klientka wpadła w tzw. spiralę zadłużenia. Która doprowadziła do stanu niewypłacalności.

Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji skontaktuj się z nami!

tobie też możemy pomóc!


Kontakt z kancelarią

W wieku 27 lat Pani Katarzyna była zadłużona na blisko 130 tysięcy złotych w czternastu instytucjach pożyczkowych oraz w spółdzielni mieszkaniowej. Budżet miesięczny w wysokości 2.400 złotych stanowiła renta mamy, zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne. Od 2018 roku budżet powiększył się o świadczenie 500 +, o które dłużniczka starała się blisko 2 lata.

Wysokość rat pozostałych do spłaty oraz koszty miesięcznego utrzymania 3-osobowej rodziny przekraczały 4.000 złotych. Bez wątpienia kolejne pożyczki powodowały co raz większe długi. Pani Katarzyna masowo zaczęła otrzymywać wezwania do zapłaty i monity, a następnie pozwy i nakazy zapłaty. Nasilały się również wizyty windykatorów terenowych. Wszystkie powyższe wydarzenia i okoliczności bardzo negatywnie odbijały się również na zdrowiu Pani Katarzyny.

We wrześniu 2017 r., zaczęliśmy wspólnie gromadzić dokumenty do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mimo, że Pani Katarzyna nie złożyła wcześniej wniosku o ogłoszenie upadłości będąc przedsiębiorcą. Jednak zasady słuszności oraz względy humanitarne przewyższyły szalę na korzyść i w marcu 2018 roku gdański sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłość konsumenckiej.

Był to pierwszy krok do oddłużenia. Ze względu na osobistą sytuację Pani Katarzyny, która nie pozwalała na podjęcie jakiejkolwiek działalności zarobkowej i spłat zobowiązań wobec wierzycieli, sąd wyjątkowo odstąpił od ustalenia planu spłaty i umorzył wszystkie zobowiązania.

Kategorie
z naszego doświadczenia

Ogłoszenie upadłości po stracie pracy

Upadłość konsumencka Gdynia

Na początku 2019 r. otrzymaliśmy telefon od Pana Marka, któremu podczas pierwszej rozmowy telefonicznej łamał się głos. Podczas rozmowy nie wymieniliśmy zbyt wielu informacji, jak się później okazało, nasz późniejszy klient nie był w stanie opowiedzieć nam o swoim problemie przez telefon, ponieważ po prostu było mu wstyd.

Dowiedzieliśmy się tylko, że nie spłaca dwóch z pięciu zobowiązań już od blisko roku. Początkowo umówiliśmy się na kontakt mailowy. Pan Marek otrzymał od nas listę pytań dotyczących sytuacji finansowej, osobistej, zawodowej, miał również przedstawić historię zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opisać przyczynę utraty zdolności spłaty zobowiązań9

Upadłość konsumencka Gdynia
Upadłość konsumencka Gdynia

Spotkaliśmy się dopiero po dwóch miesiącach. Pan Marek potrzebował czasu na zgromadzenie informacji i dokumentów przedstawiających historię zadłużenia. Okazało się, że był dyrektorem jednego ze sklepów polskiej marki obuwniczej. Aby osiągnąć swoją pozycję, przez 14 lat piął się po szczeblach kariery w pionie sprzedaży, poświęcając dużo czasu, energii i zdrowia aby uzyskać niezbędne kompetencje do zarządzania 30-osobowym zespołem pracowników.

Branża w upadłości

Branża obuwnicza zaczęła przeżywać kryzys już w 2015 roku. Przychody ze sprzedaży malały systematycznie z każdym rokiem. W 2017 roku doszło do redukcji wydatków, co spowodowało obniżenie wysokości pensji na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w całej firmie. Nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W związku z tym z początkiem 2018 roku władze spółki zdecydowały o likwidacji sklepu, ze względu na jego nierentowność. Pan Marek stracił pracę po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy.  

Zanim jednak doszło do utraty pracy Pan Marek nigdy nie miał problemu z terminowym regulowaniem zobowiązań. Od 2011 r. spłacał kredyt hipoteczny (390 tys.), a od 2017 r., kredyt gotówkowy (122 tys.), zaciągnięty na zakup samochodu. Pensja w wysokości 11.000 złotych z powodzeniem pozwalała na opłacenie kredytów w wys. 4.700 zł, zapłacenie miesięcznych opłat za prywatną szkołę córki w kwocie 1.200 zł i żłobek syna w kwocie 700 zł.

Bilans i długi

Razem z pensją partnerki oscylującej w granicach 3.500 – 4.000 zł pozwalało to na zapewnienie dostatniego życia całej rodzinie. Nic nie sugerowało nadchodzących problemów finansowych. Od kwietnia 2018 r., wynagrodzenie otrzymywała już tylko partnerka. Nie pozwalało to jednak na spłatę zobowiązań kredytowych. Oszczędności zgromadzone w banku topniały z każdym miesiącem. 

Upadłość konsumencka Trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dlatego nasz klient zdecydował się na dwie dodatkowe pożyczki, które miały wspomóc budżet rodzinny w czasie poszukiwania pracy. Poszukiwania pracy przedłużały się o kolejne miesiące. Na potrzeby życia codziennego Pan Marek zapożyczał się wśród znajomych i rodziny. Obie umowy kredytowe zostały wypowiedziane przez bank. Po kilku miesiącach sprawa trafiła do sądu, a w postępowaniu egzekucyjnym sąd zajął rachunek bankowy naszego klienta.

Starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dopiero po blisko roku Pan Marek zdecydował się rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak dzisiaj mówi, był to jeden z najtrudniejszych okresów w jego życiu. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości syndyk spieniężył majątek należący do klienta. Następnie przeznaczył kwotę 36.000 złotych na wynajem mieszkania w Słupsku przez kolejne 24 miesiące. 

Obecnie nasz klient już drugi rok wykonuje plan spłaty. Otrzymując wynagrodzenie w wysokości 4.500 złotych jest w stanie wykonywać plan spłaty określony przez sąd, gdzie miesięczna rata wynikająca na kwotę 2.100 złotych. 

Dzisiaj z perspektywy czasu uważa, że postąpił bardzo dobrze, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z decyzją o współpracy z naszą kancelarią. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić przyszłą sytuację naszych finansów. Natomiast lepiej zdecydować się na ogłoszenie później niż pogłębiać stan swojego zadłużenia licząc na to, że sytuacja sama ulegnie poprawie.

Kategorie
z naszego doświadczenia

Jak COVID-19 zostawił mnie z długami

Klientka z Gdańska

Od blisko roku mierzymy się z kryzysem nie tylko zdrowotnym, ale i gospodarczym. Skutki epidemii koronawirusa COVID-19 będziemy odczuwali jeszcze przez wiele lat. Duża część dotychczas dobrze prosperujących przedsiębiorstw, dzisiaj nie istnieje, a jeszcze więcej stoi na skraju bankructwa. Oferowana przedsiębiorcom pomoc -niewystarczająca, a nakładane obostrzenia zbyt dotkliwe. Tak też było w sytuacji naszej klientki z Gdańska, która od 2014 roku prowadziła działalność cateringową, obsługującą imprezy okolicznościowe, wesela i trójmiejskie eventy.

Upadłość konsumencka Gdańsk
Upadłość konsumencka Gdańsk

Kredytem prosto do upadłości

W 2017 roku firma zaczęła się szybko rozwijąć. Pani Ewa zatrudniała wtedy już siedem osób do obsługi imprez okolicznościowych. Wieści o jakości oferowanych usług rozniosły się po całym Trójmieście. Wachlarz oferty cateringowej poszerzył się o popularne „pudełka”, czyli przygotowywanie i dostawę gotowych posiłków do klientów pod drzwi.

Wymagało to wynajęcia dodatkowego pomieszczenia do pracy, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz inwestycji w marketing firmy. Kredyt inwestycyjny na blisko 400.000 złotych, pozwolił na zakup wyposażenia. Pomysł okazał się przynieść sukces. Nieustanny rozwój przez kolejne dwa lata, spowodował, że pod koniec 2019 roku firmę tworzyło już dziewiętnastu pracowników.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Przychody z działalności bez problemu pozwalały na zapłatę pensji pracownikom, najem lokalu gastronomicznego na gdańskiej starówce oraz miejsca, gdzie przygotowywano posiłki na dowóz. Nigdy też nie było problemu z obsługą kredytu inwestycyjnego. Dlatego też zrodził się nowy pomysł – otwarcie drugiego lokalu gastronomicznego, co pozwoliłoby na kolejny krok w przód.

Tak też się stało! Z początkiem 2020 roku Pani Ewa zaciągnęła drugi kredyt, tym razem na 250.000 złotych. Pozwoliło to na wykończenie niewielkiego lokalu w centrum Gdyni oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Lokal wystartował z początkiem lutego 2020 i po dwóch tygodniach zyskiwał na popularności, przede wszystkim wśród pracowników okolicznych biur. W marcu pojawił się COVID…

Upadłość konsumencka Gdynia
Upadłość konsumencka Gdynia

Covid, a upadłość firmy

Nikt nie wiedział czego spodziewać się po wprowadzeniu tzw. stanu epidemii w Polsce. Większość branż skupionych wokół życia społecznego zostało zamkniętych lub ich działalność znacząco ograniczona. Wszystkie imprezy okolicznościowe i eventy, które miała obsługiwać firma Pani Ewy odwołano lub przełożone na rok 2021. Przychody z działalności spadły w kolejnych miesiącach o blisko 80%.

Oszczędności Pani Ewy pozwalały na wypłacanie pensji pracownikom, natomiast nie starczało środków na regularne opłacanie czynszu najmu, reklamy oraz rat kredytów. Przez chwilę pojawiła się nadzieja, gdy w okresie wakacyjnym, rząd zdecydował się zezwolić na otwarcie branży gastronomicznej. Niestety po dwóch miesiącach po raz kolejny zapadła decyzja o wprowadzeniu obostrzeń. Pod koniec października opóźnienia w opłatach za najem oraz ratę kredytu były już dłuższe niż 3 miesiące – powstał stan niewypłacalności.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Upadłość konsumencka Gdańsk

Firma została wykreślona z rejestru CEIDG 30 października. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej złożyliśmy po 4 tygodniach od pierwszego spotkania. Sąd bez dodatkowych rozpraw wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości 22 stycznia 2021 r. Obecnie Pani Ewa czeka na upłynnienie samochodu oraz części wyposażenia lokali gastronomicznych oraz na ustalenie planu spłaty wierzycieli. O kolejnych etapach postępowania będziemy informować na blogu.